Tisk
PDF

Jihomoravský kraj vypisuje dotace na kulturu

 • Vyhlašovatel: Jihomoravský kraj (JMK)
 • Termín podávání žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017
 • Realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
 • Žadatelem může být: fyzická nebo právnická osobarealizující projekt na území JMK,přínosný pro JMK nebo  vlastní na území JMK movitou nebo nemovitou kulturní památku
 • 1 subjekt podává 1 žádost
 • Žádost se podává elektronicky i v tištěné podobě

Dotační tituly:

1. Podpora projektů v oblasti kultury

 • Podpora kulturních aktivit se zaměřením na hudbu, divadelní a výtvarnou tvorbu a tradiční kulturu
 • Podpora rozvoje a zachování kultury v JMK
 • Podpora uměleckého vzdělávání dětí a dospělých

Výše a podíl dotace:

Dotační titul          Minimální výše dotace       Dotace       Spoluúčast žadatele       Maximální výše dotace 
 1 20 000 Kč 50 % 50 % 150 000 Kč

2. Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO)

 • Slovácký verbuňk a jízda králů
 • Podpora výchovné činnosti (výstava, přednáška)
 • Prezentace slováckého verbuňku nebo jízdy králů (vč. pořízení krojů)

Výše a podíl dotace:

Dotační titul       Minimální výše dotace       Dotace       Spoluúčast žadatele       Maximální výše dotace
 2 20 000 Kč  90 % 10 %  100 000 Kč

3. Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky

 • Odstranění havarijního stavu nemovitých kulturních památek (obnova střech, statické zajištění budov, obnova fasád)

Výše a podíl dotace

Dotační titul       Minimální výše dotace       Dotace       Spoluúčast žadatele       Maximální výše dotace
3  100 000 Kč 50 % 50 % 500 000 Kč

4. Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek

 • Záchrana bezprostředně ohrožených nemovitých a movitých kulturních památek (sochy, malby, hudební nástroje)
Dotační titul       Minimální výše dotace       Dotace       Spoluúčast žadatele       Maximální výše dotace
 25 000 Kč 50 % 50 % 200 000 Kč

Více informací ZDE

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
Tel.: +420 775 004 581

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista