Tisk
PDF

3. Řídící výbor schválil priority a cíle vzdělávání

news2

V hojném počtu se sešel Řídící výbor MAP, aby schválil priority a cíle vzdělávání v ORP Hodonín, které bude obsahovat Strategický rámec Místního akčního plánu vzdělávání.

p1330747

Ve čtvrtek 15.12.2016 svolal Realilzační tým MAP 3. setkání Řídícího výboru MAP. Na pořadu bylo jednak schválení změn členů Řídícího výboru, ale hlavně priority a cíle vzdělávání. 

Hned v úvodu se ujal slova předseda Řídícího výboru - místostarosta města Hodonín - Mgr. Ladislav Ambrozek, který celé setkání provázel. Přivítal všechny přítomné i se slovy chvály na dochvilnost a poctivost v účasti na setkání. Následovalo schvalování změn členů Řídícího výboru. Konkrétně byla jako zástupkyně realizátora MAP - MAS Dolní Moravy - jmenována Ing. Blanka Přidalová místo původně jmenovaného předsedy MAS Ing. Josefa Smetany. Tímto krokem však z řad členů zmizel zástupce realizačního týmu - vedoucí projektu, kterým se stala Ing. Petra Křivánková.

p1330755

Poté jsme přistoupili k samotným prioritám a cílům. Předseda Řídícího výboru zahájil diskusi nad jednotlivými prioritami a vyzval přítomné k vyjádření připomínek. Těch se příliš nesešlo, a tak se priority a cíle schválily jednohlasně v téměř nezměněné podobě, která byla členům původně předložena. 

Následoval informativní blok, kdy realizační tým předával aktuální informace ohledně MAPu, šablon i investičních záměrů. Na základě aktuální fáze MAP došlo k návrhům možných aktivit pro školy, které by se v rámci projektu daly realizovat. 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista