Tisk
PDF

MAS Dolní Morava buduje znalostní kapacity v rámci projektu MAP

Seminář "Kompetence ředitele MŠ se zaměřením na správní řízení a pracovněprávní oblast"

vzdelani1

MAS Dolní Morava ve spolupráci se Střediskem služeb školám a Vzděláváním pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracovištěm Hodonín uskutečnila seminář "Kompetence ředitele MŠ se zaměřením na správní řízení a pracovněprávní oblast", o který byl mezi řediteli velký zájem. 

Školení pro ředitele MŠ zaměřené na jejich kompetence ve správních řízeních a pracovněprávní oblasti vyplynulo rovněž z Pracovní skupiny č. 1, která se setkávala v rámci projektu: „Místní akční plán na území ORP Hodonín" registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706. 

wp 20161206 005

Více fotografií ZDE.

logolink msmt vvv hor barva cz

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista