Tisk
PDF

Co nabízí MAS Dolní Morava?

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. je neziskovou organizací, která má za cíl přispívat ke všeobecnému rozvoji obcí ve své vymezené územní působnosti. MAS Dolní Morava aktivně působí zejména v oblastech ochrany životního prostředí, dotačního a projektové poradenství, podpory uchování kulturního dědictví regionu, podpory vzdělanosti a sportu, koordinace aktivit v cestovním ruchu a podpory zemědělství a vinařství.

Důležitou podmínkou její činnosti je existující a dobře fungující spolupráce veřejného (města a obce) a soukromého (podnikatelé, neziskové organizace) sektoru, formou metody "komunitně vedeného místního rozvoje". V naší MAS tak v současné době spolu obce, podnikatelé i neziskové organizace usilují o získání podpory a finančního krytí pro realizaci a naplnění cílů stanovených ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolní Morava (SCLLD) pro období let 2014 až 2020.

propagace mas v obcch1-krtk

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista