Tisk
PDF

V úterý 29. března zasedala v Josefově Valná hromada MAS

V úterý 29.3.2016 od 17 hod. proběhlo v Kulturním domě v Josefově 15. zasedání Valné hromady Místní akční skupiny Dolní Morava.

Stěžejním bodem programu bylo projednání a schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolní Morava (SCLLD MAS Dolní Morava). Dále byl v rámci programu projednán plán realizace aktivit a projektů pro rok 2016, financování činnosti MAS v roce 2016 a výše členských příspěvků pro rok 2016.

Dalším důležitým bodem zasedání bylo přijetí nových členů do spolku. Valná hromada schválila členství těchto subjektů:

Město Dubňany, IČ: 00284882, Dubňany
Obec Terezín, IČ: 00488461, Terezín
ZP Mikulčice, a.s., IČ: 25573306, Mikulčice
Muzeum vinařství a venkova, z.s., IČ: 22681876, Terezín

Celý zápis ze zasedání Valné hromady    STÁHNOUT

Zpráva o činnosti za rok 2016 - průběžná verze   STÁHNOUT

Plán aktivit a projektů pro rok 2016   STÁHNOUT

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista