Tisk
PDF

3. kolo pracovních skupin

news2

Realizační tým MAP na území ORP Hodonín Vás srdečně zve na 3. kolo setkání Pracovních skupin.

8.listopadu - Pracovní skupina č. 1 :

  • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost -inkluze-kvalita
  • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

POZVÁNKA

9. listopadu - Pracovní skupina č. 3:

  • Rozvoj podnikavosti a iniciativy u dětí
  • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM", což zahrnuje i EVVO)
  • Kariérové poradenství v základních školách

POZVÁNKA

14. listopadu - Pracovní skupina č. 2:

  • Čtenářská (jazyková) a matematická gramotnost v základním vzdělávání
    + průřezová témata:
  • Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
  • Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

POZVÁNKA

logolink msmt vvv hor barva cz

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista