Tisk
PDF

Peníze pro regiony!

news2

 mir5173 

Vážení starostové, milí přátelé, máme 1,1 miliardy korun na potřeby vašich regionů.

Pro nová veřejná prostranství, výstavbu dětských hřišť, bytů, rekonstrukce místních komunikací, ale například i na tvorbu územních plánů. Apeluji na vás, využijte dotační prostředky ve prospěch svých obcí. Neváhejte s projekty, které vašim lidem umožní zlepšit život. 

Národní dotace na rok 2017

1. Modernizujete a regenerujete?

Potřebujete zmodernizovat okolí sídliště ve vaší obci a postavit například odpočinkové a regenerační plochy? Podporována je také výstavba pečovatelských bytů a výtahů v bytových domech.

PROGRAM PODPORA BYDLENÍ PRO ROK 2017

Podprogram Rozpočet v tis. Kč
Regenerace sídlišť 40 600
Podporované byty Pečovatelské byty 140 000
Vstupní byty 40 000
Komunitní dům seniorů           140 000
Olověné rozvody 6 000
Bytové domy bez bariér           45 000
Celkem 411 000

Výzva ke stažení ZDE.

2. Dětská hřiště, kapličky, silnice...

Zamýšlíte vybudovat v obci dětské hřiště,sportoviště či rekonstruovat část silnice nebokapličku na náměstí? Pomůžeme vám. Podporujeme mnoho aktivit k rozvoji vaší obce.

DOTACE A PROGRAMY

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017 
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2017
Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016

3. 20 milionů Kč na územní plány

Chybí vaší obci územní plán? S naší dotací to můžete změnit. Připraveno je 20 milionů korun.

ROK 2017 – DOTAČNÍ TITUL „ÚZEMNÍ PLÁN"

NEWSLETTER MMR PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

 

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista