Tisk
PDF

Pozvánka na zasedání Valné Hromady 24.10.2016


Výbor zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava si vás dovoluje pozvat na 16. zasedání Valné hromady, které se uskuteční v pondělí 24. října 2016 v 17.00 hodin v prostorách sálu Kulturního domu v Josefově.

Program:

  1.    Zahájení
  2.    Zpráva o činnosti za uplynulé období
  3.    Projednání účetní závěrky za rok 2015
  4.    Výroční zpráva spolku za rok 2015
  5.    Návrh na ukončení členství ve spolku
  6.    Projednání žádostí o členství ve spolku
  7.    Volba členů Výběrové komise spolku
  8.    Financování projektu „Místní akční plán vzdělávání..." – projednání úvěru od České spořitelny
  9.    Plán činnosti pro rok 2017
10.   Účast MAS v přeshraničních projektech
11.   Turistická asociace Slovácko
12.   Členské příspěvky pro rok 2017
13.   Různé
14.   Závěr

 

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista