Tisk
PDF

Projekt Klimawandelanpassung - Grüner Infrastruktur

logo

Evropská krajina byla dříve pokryta lesy a stromy. Tyto "plíce" však z krajiny postupem času vymizely. Bohužel to mělo za následek změnu klimatu v našem okolí, neschopnost krajiny udržet vodu nebo například půdní erozi.

MAS Dolní Morava se již nyní účastní projektu „Milion stromů pro Jižní Moravu". V tomto projektu budeme pokračovat i spolu s dalšími 18 jihomoravskými MASkami pod hlavičkou Krajského sdružení Národní sítě Místních akčních skupin, MikroregionemHorňácko, občanským sdružením „Přírodní zahrada", Mendelovou  univerzitou  Brno a 4 rakouskými partnery v projektu s názvem  „Zelená infrastruktura: Adaptace na klimatickou změnu".

Česko - rakouský projekt „Zelená infrastruktura" je zaměřen na výsadbu a navrácení původních odolných odrůd dřevin do krajiny. Jedná se především o tzv. Schelterbelts (pásy křovin, remízky), dále ovocné sady, aleje aj. Mimo jiné bude v rámci projektu vytvořen Katalog původních druhů dřevin, které jsou odolné změnám klimatu a je tak vhodné je do krajiny navrátit namísto nových náletových, často invazivních druhů.

Realizace projektu je naplánována na květen  2017 - květen 2019.

Co projekt přinese?

• Projekt zajistí mimo jiné vzdělávání a osvětu v ovocnářství a správné výsadbě stromů podobně jako je tomu nyní v projektu „Milion stromů".

• Bude podpořena spolupráce MAS v JMK na jednom projektu, který iniciovala a realizuje KS MAS ČR v Jihomoravském kraji.

• Dojde k aktivizaci místních společenství na záchraně a obnově tradičního ovocnářství a vinařství na jižní Moravě, navrácení tradičních odolných odrůd ovocných i neovocných stromů do regionu s cílem posílit odolnost krajiny na klimatickou změnu.

Pro MAS přinese projekt přímou podporu ve výši 170 tis. Kč

p8164081 p8164100-rakousy- hedges

Fotografie ze setkání realizačního týmu ZDE.

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista