Tisk
PDF

Nový destinační management pro jižní Slovácko v přípravách...

news2

Jižní Morava má plno krás, tak proč je neukázat světu? 

p9071078 p9071074

Nová Turistická asociace Slovácko v přípravách...

Koncepce Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017 a Programu rozvoje cestovního ruchu JMK v letech 2014-2020 si klade za cíl podpořit vznik a rozvoj destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje (dále JMK).

Hlavním cílem je podpořit vznik funkční organizace (Destinační agentury - DA) cestovního ruchu turistické oblasti Slovácko. DA bude využívat zkušeností z obdobně fungujících organizací v zahraničí a bude vytvořena v souladu s moderními principy partnerství a destinačního managementu.

Turistická oblast/destinace je charakterizována jako „cílová oblast v daném regionu, pro kterou je typická významná nabídka atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu". Destinace jako ,,produkt cestovního ruchu" se chápe jako systém složený z jednotlivých poskytovatelů služeb (např. ubytovací a stravovací zařízení, dopravci, sportovní zařízení apod.) ovlivňovanými okolím, ve kterém působí (politické, ekonomické, společenské, přírodní prostředí). Destinační organizací se rozumí právnická osoba, která bude zajišťovat koordinaci a kooperaci poskytovatelů služeb cestovního ruchu v destinaci, tj. v konkrétní turistické oblasti, za účelem efektivnějšího řízení turismu v regionu. Snaží se zajistit udržitelný rozvoj území, konkurenceschopnost na trhu, ucelenou nabídku aktivit a spolupráci jednotlivých subjektů. Využívá k tomu nástrojů managementu.

Destinační organizace:

• se podílí na vytváření image turistických oblastí, na jeho propagaci

• žádá o dotace, granty na vlastní projekty prospěšné turistické oblasti,

• podporuje a zabezpečuje vzdělávání v oblasti cestovního ruchu,

• koordinuje spolupráci subjektů cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru,

• reprezentuje zájmy turistické oblasti na národní úrovni

• koordinuje činnosti turistických informačních center,

• shromažďuje informace o turistickém potenciálu turistické oblasti, zajišťuje jejich aktualizaci.

Fotogalerie

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista