Tisk
PDF

2. Setkání pracovních skupin

knihy

Realizační tým MAP na území ORP Hodonín si Vás dovoluje pozvat na 2. setkání Pracovních skupin, která se se konají v těchto ternínech:

5.9.2016   

Pracovní skupina č. 1:

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost -inkluze-kvalita
- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Pozvánka

7.9.2016   

Pracovní skupina č. 2:

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

Pozvánka

8.9.2016   

 Pracovní skupina č. 3:

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy u dětí
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
(podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM", což zahrnuje i EVVO)
- Kariérové poradenství v základních školách

Pozvánka


Projekt: „Místní akční plán na území ORP Hodonín"
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706

logolink msmt vvv hor barva cz

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista