Tisk
PDF

Aktuálně z MAPu

vzdelani1

První setkání pracovních skupin

První schůzky pracovních skupin v rámci projektu Místního akčního plánu ve vzdělávání na ORP Hodonín proběhly ještě před koncem školního roku.

Pracovní skupiny jsme v rámci MAPu rozdělili dle povinných a doplňujících témat (návaznost na Krajské akční plány) na 3:

Pracovní skupina č. 1

Povinné opatření: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita

Povinné opatření: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Nejpočetnější pracovní skupina č. 1 se uskutečnila ve středu 29.6.2016 ve 14:00 v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně. Účastnili se jí zástupci z MŠ a ZŠ, zásktupci Pedagogicko psychologické poradny nebo Městského úřadu v Hodoníně.

img 20160629 143947

Pracovní skupina č. 2

Povinné opatření: Čtenářská gramotnost

Povinné opatření: Matematická gramotnost

Doplňkové opatření: Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

Doplňkové opatření: Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

Pracovní skupina č. 2 se konala v úterý 28.6.2016 ve 14:00 v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně a účastnili se jí mimo zástupce ze ZŠ také zástupce Střediska služeb školám, ZUŠ Hodonín nebo zástupce z řad rodičů.

img 20160628 144917

 

Pracovní skupina č. 3

Doplňující opatření: Polytechnické vzdělávání

Doplňující opatření: Podnikavost, iniciativa, kreativita

Doplňující opatření: Digitální kompetence žáků a pedagogických pracovníků

Pracovní skupina č. 3 se konala rovněž v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně, konkrétně v pondělí 27.6.2016 ve 14:00. Účastnili se jí především výchovní poradci ZŠ, zástupce z Centra vzdělání všem nebo z OHK Hodonín. 

img 20160627 151551

logolink msmt vvv hor barva cz

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista