Tisk
PDF

O první setkání aktérů ve vzdělávání na území ORP Hodonín byl velký zájem

img 5064 

První setkání aktérů ve vzdělávání na území ORP Hodonín, svolané v rámci projektu MAP (Místní akční plán ve vzdělávání) se konalo v pondělí 23. května 2016 v odpoledních hodinách v Hodoníně. O setkání byl velký zájem a sešly se tři desítky aktérů zainteresovaných ve vzdělávání: Šlo zejména o ředitele a zřizovatele škol, nevládní neziskové organizace, Mikroregion Hodonínsko, zástupce ZUŠ, zástupce za Krajský akční plán ve vzdělávání nebo zástupce Střediska služeb školám Hodonín.

Toto setkání lze považovat za zahájení přípravy na Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání v ORP Hodonín, který bude od 1. června 2016 realizovat Místní akční skupina Dolní Morava, z.s..

Úvodního slova se ujala Ing. Blanka Přidalová, která ze své pozice Vedoucího projektu přivítala všechny přítomné a představila realizační tým ve složení:

Ing. Blanka Přidalová

PaedDr. Rostislav Smejkal

Bc. Lenka Sedláková

img 5065

Všechny přítomné přivítal také Ing. Josef Smetana a krátce představil Místní akční skupinu Dolní Morava. Krátce o Krajském akčním plánu, který se zabývá středoškolským vzděláváním, promluvila Mgr. Dana Sklenářová.

img 5056

Dále pokračovala Blanka Přidalová s představením Místního akčního plánu a seznámila přítomné s aktuálním stavem Žádosti o podporu Místního akčního plánu ve vzdělávání, která byla podána na konci dubna. Očekáváním od MAPu jsou především spolupráce napříč všemi aktéry ve vzdělávání na území ORP Hodonín a výměna jejich zkušeností. Za účelem spolupráce byly osloveny všechny zainteresované subjekty a byly vyzvány k členství v řídícím výboru nebo pracovních skupinách. Pro získání kontaktů na možné spolupracovníky v pracovních skupinách byl přítomným rozdán dotazník, v němž měli vytipovat možné aktivní členy pracovních skupin a doporučit je tak k oslovení realizačním týmem.

PaedDr. Rostislav Smejkal ze svých dlouholetých zkušeností na odboru školství města Hodonín dále pokračoval seznámením účastníků Setkání se spoluprací škol na Hodonínsku, která dříve fungovala, a na jakou by bylo možno dále navázat. Na jeho slova navázala vedoucí pobočky Střediska služeb školám v Hodoníně Mgr. Kateřina Malíková, která přislíbila spolupráci a přednesla příklady možné spolupráce se školami, které by mohly být v rámci MAPu realizovány.

img 5070

img 5072

Vzhledem k blížící se Výzvě na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony, seznámila Lenka Sedláková se stručným obsahem výzvy, uvedla možné příjemce a představila základní projekty, na něž je možno žádat podporu z Evropského sociálního fondu.

img 5076

Máte návrh na člena v řídícím výboru nebo pracovní skupině?

A to zejména z řad učitelů, zástupců školních družin, zástupců neformálního a zájmového vzdělávání, zástupců rodičů a dalších zájemců, které problematika školství zajímá?

Kontaktujete členy realizačního týmu se základními informacemi o vašem kandidátovi (jméno, příjmení, obec, telefon nebo e-mail a informaci, kterou zájmovou skupinu má navržený zastupovat) na e – mailových adresách:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Těšíme se na spolupráci

Váš Realizační tým MAP

logolink msmt vvv hor barva cz

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista