Tisk
PDF

Nová Strategie CLLD MAS Dolní Morava


S potěšením si Vás dovolujeme informovat, že na našich stránkách, na odkazu:  SCLLD MAS Dolní Morava 2014-2020 , byla dne 31.3.2016 zveřejněna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolní Morava pro období 2014-2020.

Touto cesto vedení MAS Dolní Morava děkuje všem, kteří se na přípravě strategie podíleli přímo, zejména pak Ing. Katce Malé, Ing. Monice Valáškové a Ing. Blance Přidalové (v chronologickém seřazení), a zároveň i všem těm, kteří k přípravě a dokončení dokumentu přispěli třeba svou účastí na kulatých stolech, pracovních skupinách, vyplněním různých dotazníků, formulářů a tabulek atd.

O dalším průběhu procesu schvalování Strategie a žádosti o její podporu vás budeme informovat....

 

za realizační tým přípravy SCLLD

Ing. Josef Smetana
předseda spolku

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista