Tisk
PDF

Zveme vás na zasedání pracovních skupin

Dovolujeme si Vás pozvat na druhé kolo jednání tematických pracovních skupin pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, které se uskuteční v průběhu ledna a února 2015. Na těchto zasedání budou projednávány klíčové oblasti, priority a návrhy opatření SCLLD.

Zasedání pracovních skupin se uskuteční v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně v těchto termínech:

19.1.2015 od 16:00 - PS Cestovní ruch, kultura
20.1.2015 od 16:00 - PS Občanská vybavenost, infrastruktura
21.1.2015 od 16:00 - PS Životní prostředí, zemědělství, lesnictví
26.1.2015 od 15:00 - PS Lidské zdroje, podnikání, zaměstnanost
28.1.2015 od 15:00 - PS Školství, sociální služby

Těšíme se na Vaši účast!


Ing. Josef Smetana
za přípravný tým SCLLD

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista