Tisk
PDF

Pozvánka na zasedání Valné Hromady 29.3.2016


Výbor zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava si vás dovoluje pozvat na 15. zasedání Valné hromady, které se uskuteční v úterý 29. března 2016 v 17.00 hodin v prostorách sálu Kulturního domu v Josefově.

Program:

1.    Zahájení
2.    Zpráva o činnosti za uplynulé období
3.    Projednání žádostí o členství ve spolku
4.    Projednání Strategie CLLD MAS Dolní Morava
5.    Aktivity a projekty MAS pro rok 2016
6.    Financování MAS v roce 2016
7.    Členské příspěvky pro rok 2016
8.    Různé
9.    Závěr

 

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista