Tisk

Pracovní skupiny zasedají... zúčastněte se !


Obsahem práce pracovních skupin je konečné posouzení výstupů analytické a strategické části strategie CLLD, kterou MAS Dolní Morava v současnosti dokončuje.

Pracovní skupiny zasedají v následujících termínech a to v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně (www.regioncentrum.cz)

11.2.2016 - PS Cestovní ruch a kultura
předseda: Ing. Pavel Novotný (Obec Čejkovice)
Účastníci:
FOTOGALERIE

15.2.2016 - PS Vzdělávání, školství a sociální oblast
předseda: Ing. Jarmil Adamec, Ph. D. (Obec Rohatec)
Účastníci:
FOTOGALERIE

18.2.2016 - PS Lidské zdroje, zaměstnanost a podnikání
předseda: František Tichý (Spolek pro zachování tradic a rozvoj, z.s.)
Účastníci:
FOTOGALERIE

23.2.2016 - PS Životní prostředí, zemědělství a lesnictví
předseda: Ing. Jaroslav Kreml  (Obec Lužice)
Účastníci:
FOTOGALERIE

25.2.2016 - PS Občanská vybavenost a infrastruktura
předseda: Ing. Eva Rajchmanová (Obec Dolní Bojanovice)
Účastníci:
FOTOGALERIE