Tisk
PDF

"MASka" aktuálně č. 1/2016

Místní akční skupina Dolní Morava v současné době dokončuje zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Součástí tohoto procesu je také veřejné ověření výstupů a informací pomocí probíhajícího dotazníkového šetření.

V této souvislosti bychom rádi informovali, že jako výstup z tohoto dotazníkového šetření, který bude zapracován do naší strategie, bude použit aktuální stav odpovědí v jednotlivých tématických dotaznících platný k datu 29.2.2016.

Toto šetření a také zpracovávaná strategie se týká všech aktivních subjektů (podnikatelé, neziskový sektor, samospráva, občané) v těchto 21 obcích: Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hrušky, Josefov, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Mutěnice, Nový Poddvorov, Prušánky, Rohatec, Starý Poddvorov, Terezín, Tvrdonice, Týnec

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. má rezervovanou finanční alokaci představující více než 90 mil. Kč.  Abychom o ně mohli požádat a přerozdělit tyto prostředky formou grantových výzev mezi podnikatele, neziskové organizace a obce v našem území, je nutné zpracovat kvalitní strategický dokument a tento předložit ke schválení centrálním orgánům (MMR, MZe, MŠMT).

Co proto můžete udělat VY?

Pokud jste se do našeho šetření zatím nezapojil(a), je nutné nejprve provést Vaši registraci.

Následně Vám zašleme email obsahující odkazy na celkem 7 krátkých (2-4 otázky) tematických dotazníků.

Pro registraci do tohoto šetření klikněte na následující   REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Po zaregistrování obdržíte dotazníky týkající se následujících témat:
1.    Občanská vybavenost a infrastruktura
2.    Vzdělávání a školství
3.    Sociální oblast
4.    Lidské zdroje, zaměstnanost a podnikání
5.    Cestovní ruch a kultura
6.    Životní prostředí
7.    Zemědělství a lesnictví

Výsledky celého šetření budou průběžně zveřejňovány na odkazu VYSLEDKY DOTAZOVANI

Chceme Vám předem poděkovat za Váš čas a spolupráci při dokončení velmi důležité části strategie, na jejímž základě také k Vám mohou prostřednictvím místní akční skupiny proudit evropské i národní finanční prostředky.

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista