Tisk
PDF

"MASka" Aktuálně č. 2/2016

Vznikající Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS Dolní Morava), stanovuje priority a oblasti rozvoje našeho regionu (Podluží a Hodonínsko). V této strategii budou také zapracovány a zohledněny potřeby a podněty získané od široké veřejnosti.

Pro zájemce máme připraveny jednoduché přehledy možných dotačních podpor (rozděleny podle typu žadatele), které bude moci naše MAS v následujících letech podporovat.

O zaslání těchto přehledu možných dotačních podpor můžete požádat na emailu:
  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Zároveň nabízíme všem zájemcům možnost širší spolupráce s naší MAS a to následujícím způsobem:

A)     máte-li zájem, můžete se stát přímo členem našeho spolku, a to jako zástupce veřejného (obce, DSO), soukromého (OSVČ, právnické osoby) či neziskového sektoru (NNO, zapsané spolky, o.p.s.), nebo přímo jako fyzická osoba.

B)      další možností je zapojit se do činnosti MAS alespoň jako člen „pracovní skupiny".  Je-li Vám tedy blízká některá z našich tematických oblastí (viz. dotazníkové šetření), rádi Vás uvidíme v některé z těchto již fungujících pracovních skupin:

1.  Občanská vybavenost a infrastruktura
2.  Lidské zdroje, zaměstnanost a podnikání
3.  Životní prostředí, zemědělství, lesnictví
4.  Vzdělávání, sociální oblast
5.  Cestovní ruch, kultura

Pracovní skupiny budou zasedat již tento měsíc (od 11.2.) !

Máte-li zájem o spolupráci kontaktujte Ing. Blanku Přidalovou
email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Najdete nás také na:

https://www.facebook.com/masdolnimorava/

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista