Tisk
PDF

MAS Dolní Morava je standardizovaná !

Dne 15.12.2015 získala naše místní akční skupina OSVĚDČENÍ O SPLNĚNÍ STANDARDŮ MAS, tedy doklad o tom, že splňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020. Toto osvědčení bylo vydáno Ministerstvem zemědělství ČR a opravňuje naši MAS požádat o finanční podporu realizace a naplňování právě dokončovaného strategického dokumentu (SCLLD MAS Dolní Morava) z prostředků EU.

V rámci ČR bylo k 31.12.2015 standardizováno 174 MAS z celkového počtu 180 registrovaných.

Standardizace naší MAS byla diskutována již v roce 2014, přičemž samotný proces byl odstartován přípravou všech nutných podkladů a dokumentů počátkem roku 2015. V květnu pak bylo o provedení standardizace zažádáno. Následovalo cca půlroční období samotné kontroly a hodnocení naší MAS, završené právě získáním výše uvedeného osvědčení.

Dalším krokem, který nyní většinu místních akčních skupin v ČR čeká, je dokončení svých strategie komunitně vedeného místního rozvoje a jejich předání k posouzení a schválení na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Držme si tedy vzájemně palce!

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista