Tisk
PDF

Pomozte zlepšit kvalitu života v obcích na Podluží a Hodonínsku !

Dne 27. října 2015 bylo zahájeno rozsáhlé dotazníkové šetření, jehož cílem je veřejně ověřit získané závěry a výstupy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolní Moravy (dále jen SCLLD MAS Dolní Moravy).

V této souvislosti bychom Vás chtěli informovat, že Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo první výzvu, do které mohou Místní akční skupiny v České republice podávat žádosti o podporu svých územních rozvojových strategií.

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. má rezervovanou finanční alokaci více než 90 mil. Kč.

Abychom o ně mohli požádat a přerozdělit tyto prostředky formou grantových výzev mezi podnikatele, neziskové organizace a obce v našem území, je nutné provést několik zásadních kroků.

Tím nejdůležitějším, bez čehož ani není možné finanční prostředky získat, je dokončení přípravy dokumentu SCLLD MAS Dolní Moravy, jejímž hlavním cílem je přispět ke zlepšení kvality života v obcích na Podluží a Hodonínsku.

Tato strategie se týká všech aktivních subjektů (podnikatelé, neziskový sektor, samospráva, občané) v těchto 21 obcích:

Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hrušky, Josefov, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Mutěnice, Nový Poddvorov, Prušánky, Rohatec, Starý Poddvorov, Terezín, Tvrdonice, Týnec

Chceme Vás tedy požádat o spolupráci při ověřování výstupů a závěrů této strategie, ke kterým jsme analýzou a hodnocením našeho území průběžně dospěli. Abychom společně ušetřili čas i finanční prostředky, které by jinak bylo nutno vynaložit na zajištění osobního dotazování, organizování kulatých stolů či dalších forem veřejného projednávání, připravili jsme pro Vás sedm krátkých dotazníků (2-4 otázky), kterými můžete anonymně vyjádřit Váš názor na dílčí výstupy strategie rozvoje našeho území.

Pro registraci do tohoto šetření klikněte na následující   REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Po zaregistrování obdržíte dotazníky týkající se následujících témat:
1.    Občanská vybavenost a infrastruktura
2.    Vzdělávání a školství
3.    Sociální oblast

4.    Lidské zdroje, zaměstnanost a podnikání
5.    Cestovní ruch a kultura
6.    Životní prostředí
7.    Zemědělství a lesnictví


Výsledky celého šetření budou průběžně zveřejňovány na odkazu VYSLEDKY DOTAZOVANI


Chceme Vám předem poděkovat za Váš čas a spolupráci při dokončení velmi důležité části strategie, na jejímž základě mohou žadatelům z našich obcí proudit evropské i národní finanční prostředky.

za realizační tým MAS Dolní Morava
Ing. Josef Smetana, předseda spolku

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista