Tisk
PDF

Pozvánka na Valnou hromadu MAS Dolní Morava - 27.10.2015 Dolní Bojanovice


Výbor zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava Vás zve na 14. zasedání Valné hromady, které se uskuteční v úterý 27. října 2015 od 17.00 hodin v prostorách zasedací místnosti OÚ v Dolních Bojanovicích.

Program:

1.     Zahájení
2.     Zpráva o činnosti za uplynulé období
3.     Změna názvu spolku
4.     Aktualizace stanov spolku
5.     Volba členů Výběrové komise spolku
6.     Strategie CLLD
7.     Plán činnosti na rok 2016
8.     Diskuse
9.     Závěr

 

Dokumenty pro jednání VH:

 Pozvánka na VH

 Návrh stanov - verze rijen 2015

 Návrh Jednacího a volebního řádu VH

 Zpráva o činnosti za uplynulé období 2015

 Plán činnosti rok 2015-2016

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista