Tisk
PDF

Pracovní setkání na téma Životní prostředí, zemědělství a lesnictví

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na pracovní setkání týkající se tématu životní prostředí, zemědělství a lesnictví pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolní Morava, které se uskuteční v úterý 17.2.2015 v 15:00 v Regionálním centru, Hodonín.

Na tomto pracovním setkání budeme projednávat pod vedením Ing. Bc. Anny Hubáčkové problematiku týkající se životního prostředí a sběr projektových námětů, které se budou dát řešit v novém programovém období 2014 - 2020 v rámci dotačních titulů na území MAS Dolní Morava.

Pozvánka na zasedání ZDE

Prosíme o potrvzení Vaší účasti nejpozději do pondělí 16.2.2015.

realizační tým
MAS Dolní Morava

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista