Tisk
PDF

Nové SWOT analýzy k připomínkování veřejnosti

V průběhu měsíce září letošního roku proběhla zasedání Pracovních skupin pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Na těchto zasedáních byly mimojiné zpracovány také nové SWOT analýzy pro zvolená pilotní témata strategie.

Našim cílem je zapojení co nejširší veřejnosti do procesu přípravy a tvorby nového strategického dokumentu.

Z tohoto důvodu Vám tyto vypracované SWOT analýzy nyní předkládáme k vyjádření vašich názorů a k připomínkování či doplnění formou interaktivních formulářů (formulář se otevře po kliknutí na daný název tématu):

SWOT analýza - OBČANSKÁ VYBAVENOST A INFRASTRUKTURA

SWOT analýza - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SWOT analýza - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

SWOT analýza - KULTURA

SWOT analýza - CESTOVNÍ RUCH

SWOT analýza - SOCIÁLNÍ OBLAST

SWOT analýza - OBLAST ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

SWOT analýza - LIDSKÉ ZDROJE, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista