Tisk
PDF

Zasedání Pracovních skupin pro přípravu strategie

Od srpna letošního roku byla realizována zasedání Pracovních skupin pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Úvodní zasedání Koordinační pracovní skupiny proběhlo 5.8.2014 a na tomto zasedání byly revidovány výstupy všech v minulosti zpracovaných regionálních rozvojových strategií (Podluží, Hodonínsko, MAS atd.) Zejména se jednalo o zhodnocení relevantnosti nastavených cílů, priorit, opatření a podopatření těchto dokumentů.

Následně probíhalo zpracování výstupů z tohoto zasedání a organizační příprava zasedání pěti Pracovních skupin pro jednotlivá témata strategie, včetně nominace členů těchto pracovních skupin.

Tématické Pracovní skupiny MAS Dolní Morava poté zasedaly postupně v těchto termínech:

22.9.2014 - PS Lidské zdroje, zaměstnanost a podnikání
přítomní členové: Ing. Ondřej Kaňa (Dolní Bojanovice), František Tichý (Hrušky), František Bílek (Josefov), Jaroslav Tuček ml. (Kostice), Milan Rozsypal (Kostice), Vladimír Vojkovský (Lužice), Ing. Jarmil Adamec, PhD. (Rohatec), Monika Štětková (Starý Poddvorov), Michal Švagerka (OHK Hodonín), Radek Hořák (ÚP Hodonín)

24.9.2014 - PS Životní prostředí, zemědělství a lesnictví
přítomní členové: Jaromír Sýkora (Čejkovice), Bronislav Osička (Kostice), Filip Šálek (Lanžhot), Ivana Ilčíková (Mikulčice), Eduard Gertner (Starý Poddvorov), Ing. Anna Hubáčková (Ratíškovice), Mgr. Vlastimil Jansa (Dolní Bojanovice)
omluvení členové: Ing. Richard Tichý (Hrušky), Mgr. Bohumila Tesaříková (Ladná), Vladimír Kašík (Starý Poddvorov)

25.9.2014 - PS Vzdělávání, školství a sociální oblast
přítomní členové: Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (Hrušky), Mgr. Jana Ambrožová (Lužice), Mgr. Radka Tesaříková (Mutěnice), Blanka Fajkusová (Rohatec), Mgr. Zbyněk Andrýsek (Rohatec), Jana Charvátová (Rohatec), Lenka Švagerková (Psychocentrum Hodonín), Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. (Rohatec), Mgr. Miroslava Hajdová (Dolní Bojanovice), Mgr. Marcela Prchalová (MěÚ Hodonín), Hana Šimonová (knihovna Hodonín)
omluvení členové: Jiří Šindar (Dolní Bojanovice), Mgr. Kristýna Kolovrátková (Mikulčice), Mgr. Alena Kristová (Prušánky)

29.9.2014 - PS Cestovní ruch a kultura
přítomní členové: Ing. Pavel Novotný (Čejkovice), Radovan Taláb (Hrušky), Luděk Durďák (Rohatec), Marie Hájková (Starý Poddvorov), Ing. Antonín Hanák (Terezín), p. Polanský (Hotel Panon), Marie Pavková (Mikulčice), Ing. Josef Smetana (Hrušky)
Ivana Tomanová (Moravská Nová Ves), Martina Horáčková (DSO Obce pro Baťův kanál)
omluvení členové: Ing. Miroslav Homola (Dolní Bojanovice), Jana Křížková (Dubňany), Josef Zimolka (Mutěnice)

30.9.2014 - PS Občanská vybavenost a infrastruktura
přítomní členové: Mgr. Vojtěch Pospíšil (Josefov), Bc. Josef Osička (Moravský Žižkov), Veselská Drahoslava (Starý Poddvorov), Mgr. Renáta Priesterratová (Ladná), Taťána Měchurová (MěÚ Hodonín), Ing. Eva Rajchmanová (Dolní Bojanovice)
omluvení členové: Bc. Jana Filipovičová (Hrušky), Ing. Jakub Buchta (Lužice), Jan Vlašic (Mikulčice), Mgr. Bc. Marek Košut (Moravská Nová Ves)

Na úvodním jednání těchto Pracovních skupin byly zpracovány nové SWOT analýzy pro zvolená pilotní témata strategie.

Našim cílem je zapojení co nejširší veřejnosti do procesu přípravy a tvorby nového strategického dokumentu.

Z tohoto důvodu Vám tyto vypracované SWOT analýzy nyní předkládáme k vyjádření vašich názorů a k připomínkování či doplnění formou interaktivních formulářů (formulář se otevře po kliknutí na daný název tématu):

SWOT analýza - OBČANSKÁ VYBAVENOST A INFRASTRUKTURA

SWOT analýza - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SWOT analýza - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

SWOT analýza - KULTURA

SWOT analýza - CESTOVNÍ RUCH

SWOT analýza - SOCIÁLNÍ OBLAST

SWOT analýza - OBLAST ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

SWOT analýza - LIDSKÉ ZDROJE, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista