Tisk

Připravujeme nové Stanovy spolku

Vzhledem ke změnám obsaženým v nové upravě Občanského zákoníku připravujeme ve spolupráci s Mgr. Pavlem Jurečkou nové Stanovy spolku. Od 1.1.2014 již nejsme "občanským sdružením", ale "zapsaným spolkem". I vzhledem k novému plánovacímu období 2014-2020 a požadavkům na MAS při jejich standartizaci, je nutné udělat některé změny ve stanovách spolku.

Jedná se o celou řadu změn z nichž například uvedeme, že ode dne schválení těchto stanov členskou schůzí se již nebude užívat označení "Členská schůze", ale "Valná hromada". Dále bude upuštěno od užívání spojení "Programový výbor" a bude pouze "Výbor".

Návrh nových stanov si můžete stáhnout zde

NOVE STANOVY 2014