Tisk
PDF

POZVÁNKA: Život na dolním toku Moravy 2014

Region Podluží a MAS Dolní Morava si Vás dovoluje pozvat na řemeslnou a výtvarnou dílnu

„Život na dolním toku Moravy 2014"

která se uskuteční v pátek 13. června 2014 od 9.00 hod. v areálu TNS ve Tvrdonicích, v rámci projektu „Získávání dovedností, animace a provádění na Dolní Moravě" realizovaného za podpory Evropské unie a Programu rozvoje venkova ČR.

Hlavním cílem projektu je oživení kulturních, společenských a historických poznatků u zástupců nejmladší generace a jejich seznámení s tradicemi, zvyky, řemeslnými a výtvarnými dovednostmi a všeobecnou kulturou typickou pro oblast Podluží a Hodonínska. Důraz bude také kladen na prohloubení vzájemných vazeb nejmladších věkových skupin a vzájemné poznání života na obou stranách Moravy.

Toto setkání je organizováno v rámci projektu „Získávání dovedností, animace a provádění na Dolní Moravě" realizovaného za podpory Evropské unie a Programu rozvoje venkova ČR.

POZVANKA V PDF

 

zdaplogoleader lista

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista