Tisk
PDF

Tréninková výzva pro podání nabídky


MAS Dolní Morava vyhlašuje

TRÉNINKOVOU VÝZVU PRO PODÁNÍ NABÍDKY

na realizaci informačně - propagační, kulturně společenské akce pro děti a mládež,

v rámci projektu „Získávání dovedností, animace a provádění na Dolní Moravě", realizovaného v rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění, Programu rozvoje venkova ČR, Ministerstva zemědělství České republiky. Projekt je financován z prostředků Evropské unie.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb.

 

Celý text výzvy:     Tréninková výzva pro podání nabídky


Dokumentace Tréninkové výzvy:

Podmínky tréninkové výzvy

Příloha 1) Krycí list nabídky

Příloha 2) Návrh smlouvy o dílo

Příloha 3) Čestné prohlášení uchazeče

Příloha 4) Rozpis zakázky - rozpočet

 

zdaplogoleader lista

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista