Tisk
PDF

Plánovací workshop na Krumlovsku - Jevišovicku

Na území partnerské MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, která působí v regionu Moravského Krumlova a Jevišovicka byl v pátek 16.11.2012 uspořádán PLÁNOVACÍ WORKSHOP. Akce se uskutečnila v rámci projektu „Po stopách prapředků" realizovaného za podpory Evropské unie a Programu rozvoje venkova ČR.

Hlavním cílem projektu „Po stopách prapředků" je rozvoj a rozšíření spolupráce mezi MAS Dolní Morava a MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, zapojování veřejnosti do obnovy kulturního dědictví a podpora propagace historické hodnoty území a území MAS.

WORKSHOP byl zaměřen zejména na diskusi o možnostech získání a využití informací týkající se nejzazší minulosti území Moravskéhokrumlovska a Jevišovicka a na základní zmapování prehistorických lokalit v tomto území. Plánovacího workshopu se zúčastnilo cca 15 účastníků z obou partnerských MAS. Účastníky přivítala Ing. Jitka Schneiderová, manažerka MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko.

Akce se zúčastnili nejen zástupci obou partnerských MAS, ale také zástupce dodavatele studie občanské sdružení Malovaný kraj (Mgr. Vojtěch Urbančík), zpracovatelé podkladů, zástupci města Krumlov, mikroregionů apod.

V rámci odpoledního bloku byl naplánován obsah publikace "Po stopách prapředků" včetně struktury jednotlivých kapitol.

FOTOGALERIE ZDE

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista