Tisk
PDF

Plánovací workshop - Po stopách prapředků

Ve spolupráci s partnerskou MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, která působí v regionu Moravského Krumlova a Jevišovicka byl uspořádán PLÁNOVACÍ WORKSHOP na území Dolní Moravy, který se uskutečnil ve čtvrtek 11. října 2012 od 10.00 do 16.00 hod. v Kulturním domě v Josefově. Akce se uskutečnila v rámci projektu „Po stopách prapředků" realizovaného za podpory Evropské unie a Programu rozvoje venkova ČR.

Hlavním cílem projektu „Po stopách prapředků" je rozvoj a rozšíření spolupráce mezi MAS Dolní Morava a MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, zapojování veřejnosti do obnovy kulturního dědictví a podpora propagace historické hodnoty území a území MAS.

WORKSHOP byl zaměřen zejména na diskusi o možnostech získání a využití informací týkající se nejzazší minulosti území Podluží a Hodonínska a na základní zmapování prehistorických lokalit v tomto území. Plánovacího workshopu se zúčastnilo 20 účastníků z obou partnerských MAS. Účastníky přivítal Ing. Josef Smetana, předseda MAS Dolní Morava a také Bc. Vojtěch Pospíšil, starosta obce Josefov.

Akce se zúčastnili nejen zástupci obcí v území Dolní Moravy, ale také vybraný dodavatel studie občanské sdružení Malovaný kraj (v zastoupení PhDr. Evy Kovaříkové a Mgr. Vojtěcha Urbančíka), dále zpracovatel podkladů a lektor Mgr. Petr Dresler, PhD., zástupci mikroregionů Hodoninsko, Obce pro Baťův Kanál, Regionu Podluží a Regionu Slovácko. Účastníci, zejména starostové obcí se několikahodinového workshopu účastnili dle svých časových možností.

V dopolední části představil lektor Mgr. Dresler obsáhlou prezentaci vstupních informací z jednotlivých časových období, stanovených na základě dochovaných či zjištěných skutečností.

Po společném obědě byly pod dohledem facilitátora Mgr. Urbančíka, tyto jednotlivé časové okruhy blíže specifikovány a stanovena jejich přibližná obsahová náplň. Odpoledne také proběhla diskuse na téma připravované databáze a publikace, zejména jejím rozsahu a základních faktických aspektů.

FOTOGALERIE ZDE

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista