Tisk
PDF

Řemeslná dílna na Krumlovsku-Jevišovicku

FOTOGALERIE ZDE

Řemeslná a vzdělávací dílna „Po stopách prvních zemědělců" se uskutečnila ve čtvrtek 20. 4. 2012 v Muzeu a informačním centru Vedrovice a jeho okolí.
Veškeré náklady (doprava, občerstvení na místě, odborní lektoři, materiály pro dílničky) byly hrazeny z projektu spolupráce "Po stopách prapředků". Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.
Tuto dílnu realizovala partnerská MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, která působí na území 49 obcí severozápadního Znojemska, ve spolupráci s naší Místní akční skupinou Dolní Morava, která působí na území 22 obcí Podluží, Hodonínska a Hovoranska.
Hlavním cílem projektu „Po stopách prapředků" je rozvoj a rozšíření spolupráce mezi MAS Dolní Morava a MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, zapojování veřejnosti od obnovy kulturního dědictví a podpora propagace historické hodnoty území a území MAS. V rámci tohoto projektu jsou plánovány dvě společné poznávací akce, svými činnostmi zaměřené na upevňování lokální identity dětí, vzájemné poznávání a prohlubování zájmu o historii svého území.
V rámci akce si každý z dětských účastníků prošel všemi stanovišti, kde si pod vedením lektorů vyzkoušel připravené činnosti a dovednosti a prohloubil si své znalosti o našich předcích a seznámil se s pravěkou minulostí navštíveného regionu.

Témata dílen:
1. Šperky v pravěku - výroba šperků z dřevěných korálků
Umístění: ve dvoře muzea,
Garant: Ludmila a Veronika Hellarovi
2. O prvních zemědělcích a pravěké těžbě v Krumlovském lese – prohlídka muzea s výkladem a po té test získaných znalostí.
Umístění: přízemí muzea,
Garant: Hana Ivanovičová
3. Pravěké dějiny Moravy – odborný výklad o pravěkých dějinách a zajímavých nálezech na Znojemsku,   po té test získaných znalostí.
Umístění: seminární místnost muzea,
Garant: Mgr. Zdeněk Čižmář
4. Větrné kolo – unikátní technická památka v obci Vedrovice - výklad o větrném kole, výroba větrníčků
Umístění: u větrného kola,
Garant: Marta Skoumalová
5. Bylinky  -  výklad k tradičním bylinám na venkově, určování bylin, výroba bylinkových polštářků a voniček
Umístění: trvalkový záhon před muzeem,
Garant: Mgr. Iveta Kudláčková
6.  Venuše z Vedrovic - kde se vzala Venuše a výroba Venuší z modelovací hmoty
Umístění: informační centrum,
Garant. Mgr. Anna Gigimovová

 

 

 logoleader lista

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista