Tisk
PDF

Dolní Morava a dotace pro obce, NNO a podnikatele?

Ano. Tato možnost je reálná i pro naši MAS Dolní Morava. Jak už jsme informovali v minulém čísle zpravodaje, čeká v tomto roce naši místní akční skupinu zpracování nového strategického plánu rozvoje pro všech 21 obcí v územní působnosti MAS. Tato strategie bude zcela zásadní pro čerpání dotačních prostředků z velké části schválených operačních programů EU pro období 2014 až 2020. Podnikatelé, obce ale i nezisková sdružení budou moci prostřednictvím MAS získávat na své záměry a projekty finanční prostředky hned z několika operačních programů. Přesné vymezení operačních programů ze kterých bude možné prostřednictvím MAS podporu čerpat, bude známo na podzim tohoto roku.
Přípravu kvalitního strategického plánu chceme dosáhnout zejména provedením informační kampaně a následnou organizací pracovních seminářů. V rámci procesu zpracování tohoto dokumentu tak proběhne v každé obci v územní působnosti MAS pracovní seminář pro občany obcí, zejména zástupce veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru. Na každém semináři bude proveden sběr podnětů, informací a poznatků souvisejících s potřebami nejen obyvatel a samosprávy, ale i soukromých podnikatel působících v příslušné obci. Semináře se uskuteční v podzimních měsících tohoto roku (viz. tabulka níže) a bližší informace o těchto setkáních budou zveřejněny jak na stránkách naší MAS, tak také pomocí tradičních informačních kanálů v příslušné obci (www, KTV, rozhlas atd.).

1.

08.10.2013

Lužice

Tabačárna

2.

10.10.2013

Dolní Bojanovice

zas. místnost OÚ

3.

15.10.2013

Dubňany

Sportcentrum Želva

4.

17.10.2013

Hrušky

salonek KSC

5.

22.10.2013

Josefov

sál KD Josefov

6.

změna

Kostice

sál Domu Seniorů

7.

29.10.2013

Ladná

Základní škola

8.

01.11.2013

Lanžhot

sál KD

9.

05.11.2013

Mikulčice

sál KD

10.

07.11.2013

Moravská Nová Ves

zas. místnost OÚ

11.

12.11.2013

Moravský Žižkov

sál KD

12.

14.11.2013

Mutěnice

Restaur. Mutěnka

13.

19.11.2013

Nový Poddvorov

sál KD

14.

změna

Prušánky

sál KD

15.

26.11.2013

Starý Poddvorov

sál KD

16.

28.11.2013

Čejkovice

zas. místnost OÚ

17.

03.12.2013

Tvrdonice

sál KD

18.

04.12.2013

Týnec

sál KD

19.

10.12.2013

Rohatec

zas. místnost OÚ

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista