Tisk
PDF

Valná hromada Národní sítě MAS ČR ve Žluticích

Dne 14.3.2013 se ve Žluticích na Karlovarsku uskutečnila Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin ČR, které je naše místní akční skupina členem. Za naše sdružení se Valné hromady zúčastnil předseda Josef Smetana. V úvodu této valné hromady zaznělo několik příspěvků ze strany pozvaných zástupců MZE ČR, MMR ČR, Svazu města a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a Svazu místních samospráv.

Z úst vrchního ředitele Sekce přímých plateb a rozvoje venkova MZe Ing. Pavla Sekáče bylo potvrzeno již avizovaných a aktuálně ze strany MZe navržených 5% z Programu rozvoje venkova ČR (2014 - 2020) pro rozdělení metodou LEADER a tedy prostřednictvím MAS. Ze strany zástupce MZe zazněla také kritika současného návrhu rozdělení obcí v ČR na periferní, stabilizované a urbanizované, které v současné době prosazuje MMR ČR a které může velmi negativně postihnout český a moravský venkov.
Dále pak Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV, připomněl několik zásadních témat týkajících se MAS. Mimo komentář k přibližným termínům předložení oficiální metodiky tvorby strategických dokumentů MAS, zaznělo zejména téma hledání jednotné právní formy pro MAS ČR, téma nutné budoucí multifondovosti, tedy možnosti zaměření strategických dokumentů MAS na ostatní schválené operační programy (mimo PRV), či důraz na tvorbu strategických dokumentů v duchu "rozvojového" přístupu k území, ne přístupu "začleňovacího", a také potřeba přistoupit ke strategickému plánování přístupem strategie EU - "Evropa 2020“, jejímž cílem je v příštím desetiletí dosáhnout zejména nového růstu.
Zástupce Spolku pro obnovu venkova, JUDr. Radan Večerka pak velmi kriticky přistoupil k faulům ze strany MZe vůči prostoru venkova. Zejména kritizoval někdejší prohlášení ministra zemědělství Bendla, ve kterém sliboval min. 20% do venkovského prostoru, přičemž navržená realita činí oněch 5%.
Další informace o příspěvcích hostů jsou také uvedeny v tiskové zprávě NS MAS ČR.

Předsedou NS MAS ČR byl opakovaně zvolen Ing. Fratišek Winter, místopředsedou pak Ing. Jiří Krist a Jan Florian. Dále byli zvoleni členové výkonného Výboru NS MAS ČR, do kterého za Krajskou síť NS MAS ČR Jihomoravského kraje byla zvolena Anna Čárková (předsedkyně KS Jihomoravského kraje) a jako zástupce Ing. Josef Smetana (místopředseda KS Jihomoravského kraje). Dále byli voleni také noví členové Kontrolní komise, do které byl za KS Jihomoravského kraje nominován a následně zvolen Ing. Petr Revenda (hospodář KS Jihomoravského kraje).
Valná hromada dále schválila členské příspěvky pro rok 2013 ve výši 10 tis. Kč pro "podpořené" MAS a ve výši 2 tis. Kč pro "nepodpořené" MAS. Dále schválila mimořádný členský příspěvek ve výši 5 tis. Kč na činnost Vyjednávacího týmu. Následně pak byl schválen rozpočet pro rok 2013.
Ve více než šesti hodinovém zasedání zaznělo také několik "živých" diskuzních příspěvků zejména k Výroční zprávě o činnosti NS MAS ČR za rok 2012, ke zprávě o hospodaření či k dosaženým výsledkům Vyjednávacího týmu.
V průběhu celého zasedání však ze všech stran zaznívala nutnost většího a společného semknutí celého venkovského prostoru, zejména v podpoře probíhajících iniciativ (např. Druhá zlínská výzva apod.) a důrazu na nutnost zdůraznění metody LEADER a činnost MAS v ČR při všech jednáních týkajících se budoucího programového období.


(js)

PDF:   Plán práce NS MAS ČR na rok 2013
PDF:   Rozpočet NS MAS ČR pro rok 2013

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista