Tisk
PDF

Zasedala Členská schůze MAS

Ve středu 22. února 2012 se od 16.00 hod. konalo v zasedací místnosti regionálního centra v Hodoníně v pořadí 10. zasedání Členské schůze občanského sdružení Místní akční skupina Dolní Morava.
V programu jednání byla schválena Zpráva o činnosti za rok 2011, Zpráva o hospodaření za rok 2010 a 2011 a také Plán činnosti sdružení na rok 2012. Dále byly představeny realizované projekty roku 2011 a projekty, které MAS plánuje realizovat v nadcházejícím období.
Členové dále diskutovali o nové struktuře členské základny, která by měla zejména vyšší flexibilitu a funkčnost nejvyššího orgánu sdružení. Členská schůze potvrdila žádost obce Karlín o ukončení členství a vystoupení z územní působnosti MAS z důvodu nulové návaznosti katastru obce na katastry okolních členských obcí MAS, což v současné době metodika a podmínky programu LEADER nepřipouští.
Členská schůze proběhla v dobré pracovní atmosféře. O konání příštího zasedání budou členové i veřejnost v předstihu informováni.

Projednané dokumenty najdete v sekci   O nás/Dokumenty sdružení/......

FOTOGALERIE  ZDE

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista