Tisk
PDF

Schválena dotace pro projekt "Po stopách prapředků"

Dne 25.10.2011 byla Státním zemědělským a intervenčním fondem schválena dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro projekt "Po stopách prapředků". Žádost o dotaci byla do výzvy pro prioritní osu IV.2.1 podána dne 28.6.2011 v Praze.

Projekt je tedy spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. – Realizace projektů spolupráce a je postaven na spolupráci MAS Dolní Morava o.s. a MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, o.s.

Projekt spolupráce zaměřen na zvyšování povědomí o hmotném i nehmotném kulturním dědictví venkova, podporu identity místních obyvatel venkova s územím a zvyšováním atraktivity území prostřednictvím nerozvinutého potenciálu obou území místních akčních skupin s úzkou vazbou na rozvoj cestovního ruchu. Cílem projektu je zvýšit povědomí obyvatel o historické a kulturní hodnotě území, zapojit obyvatele a odbornou veřejnost do diskuze a mapování prehistorického dědictví a zvýšit zájem lidí o toto téma.
V první fázi dojde k mapování a sběru podkladů a dat hmotného i nehmotného kulturně-historického dědictví v oblasti prehistorického dědictví a archeologie, které jsou pro každý region specifické. Na základě mapování a workshopů vznikne databáze a podkladové materiály pro přípravu propagačních materiálů a přípravu kulturních a vzdělávacích akcí.
Souběžně s mapováním a workshopy budou realizovány kulturně-vzdělávací akce pro základní školy a veřejnost. Pro pořádání akcí bude pořízeno vybavení pro pořádání akcí (velkoplošné stany, mobilní panely pro pořádání výstav).
V rámci investiční fáze projektu bude vybudována expozice v kostelní věži v Lanžhotě a 3 naučné stezky na území MAS Živé pomezí. V každé z těchto expozic bude věnována pozornost hmotnému i nehmotnému kulturnímu dědictví. Další výstupy projektu budou informace zveřejněné na www stránkách a sdílení informací a vzájemná výměna zkušeností a dále vydání (společných) propagačních materiálů.

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista