Tisk
PDF

Příprava jarní řemeslné a výtvarné dílny

"Podzim na dolní Moravě". Pod tímto názvem uskutečnila na začátku podzimu Místní akční skupina Dolní Morava o.s. první přeshraniční setkání dětí základních škol z České republiky a Slovenska. První společné setkání se uskutečnilo v pátek 1. října 2010 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích a zúčastnilo se ho 40 dětí z 11 českých škol a 16 dětí ze školy v Brodském.

Další, tentokráte pěti denní setkání dětí a žáků ZŠ je plánováno v polovině května tohoto roku. Přesný termín bude předmětem diskuse s vedením ZŠ. Cílem této týdenní řemeslné a výtvarné dílny je zejména vytvořit zajímavou možnost pro děti ze základních škol na Podluží a Hodonínsku, jak mimo školní lavice více poznat přírodu, historii, kulturu, tradice a prostředí které je obklopují a také je seznámit se zvyklostmi, kulturou a tradicemi dětí ze slovenského příhraničí. Počítáme se zapojením až 18 základních škol v regionu. O dalších podrobnostech této akce Vás budeme v dostatečném předstihu informovat.
Celý projekt má název „Život na dolním toku Moravy“ a je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Realizátorem projektu je MAS Dolní Morava o.s., partnerem na slovenské straně je Občanské sdružení Veleš, sdružení Martina Čulena, pro zachování historie a kultury obce a obec Brodské.

 

publicita

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista