Tisk
PDF

Život na dolním toku Moravy

Místní akční skupina Dolní Morava o.s. a Občanské sdružení Veleš, Brodské uspořádaly v rámci realizace projektu "Život na dolním toku Moravy" ve dnech 16. až 20. května 2011 týdenní "Jarní řemeslnou a výtvarnou dílnu". V rámci tohoto mikroprojektu spolufinancovaného Evropskou Unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty byla oživena vzájemná výměna kulturních a historických poznatků, tradic a zvyků mezi regiony Podluží, Hodonínsko a Záhorí. Šlo také o seznámení nejmladší generace s tradicemi, zvyky, řemeslnými a výtvarnými dovednostmi a všeobecnou kulturou obou těchto příhraničních regionů.
Týdenní Jarní řemeslná a výtvarná dílna byla součástí projektu „Život na dolním toku Moravy“. Zázemí poskytla Obec Tvrdonice, kde v přírodním amfiteátru celý týden od 16. do 20. května 2011 si mohly děti vyzkoušet své dovednosti. Bylo vytvořeno 6 „mini-dílniček“ s těmito jednotlivými dovednostmi: výroba papírových tašek, pletení žil z pedigu, dřevořezba, pečení a zdobení perníčků, výroba textilních kolážích a tvorba z přírodních materiálů.
Každý z 344 zúčastněných žáků ze 14 základních škol si prošel všemi těmito mini-dílničkami. Na počátku jara tohoto roku byla na všech ZŠ vyhlášena výtvarná a fotografická soutěž. Výsledky činnosti žáků ZŠ byly vyhodnoceny a v pátek 20. května po ukončení Jarní výtvarné a řemeslné dílny se konala slavnostní vernisáž, při které byli všichni vítězové také oceněni. Při této vernisáži byl také zhodnocen průběh týdenní řemeslné a výtvarné dílny. Poděkování patří všem organizátorům, lektorům jednotlivých mini-dílniček a v neposlední řadě také obci Tvrdonice za spolupráci při organizaci dílny.
Všechny práce žáků základních škol Podluží a Hodonínska jsou vystaveny na Slovácké chalupě ve Tvrdonicích, a je možné je shlédnout také v rámci Tvrdonských národopisných slavností, které se letos uskuteční 3. až 5. června 2011.


publicita


IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista