Tisk
PDF

Setkání se seniory

MAS Dolní Morava připravila spolu s rakouskými přeshraničními partnery z WDE projekt setkávání, který je určen zejména pro seniory a seniorské organizace z obou příhraničních území.

Projekt sestává z realizace čtyř vzdělávacích a vzájemně poznávacích setkání, které budou mít vždy jedno nosné téma a budou se konat střídavě na české a rakouské straně.

Projekt byl společně připraven a podán v rámci fondu mikroprjektů česká republika - rakousko a v případě kladného vyřízení dotace se jeho realizace začne v srpnu tohoto roku.

ZDE FOTO ZE SPOLEČNÉ PŘÍPRAVY PROJEKTU

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista