Tisk

MAS Dolní Morava přivítala partnery z Nechanicka

30. září a 1. října navštívili území obcí naší Místní akční skupiny zástupci mikroregionů Nechanicko, Urbanická brázda a Obce památkové zóny 1866. Partnerem při realizaci byl právě mikroregion Nechanicko, který celou akci v rámci Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje připravil a realizoval. Zástupci partnerských mikroregionů navštívili obec Tvrdonice, kde je ve vinařství U Kosíků přivítal domácí starosta Zdeněk Tesařík, Ing. Josef Smetana, předseda MAS Dolní Morava a Patrícia Juráňová, manažerka mikroregionu Hodonínsko.

Následovalo představení realizovaných a připravovaných projektů na straně naší i našich partnerů. Po prohlídce obce se návštěvníci vydali na návštěvu regionální rozhledny „Na Podluží“. Vzhledem k časové tísni se nepodařilo uskutečnit prohlídku zrekonstruované radnice a Slovácké chalupy v obci Dolní Bojanovice.

Druhý den čekala účastníky prohlídka obce Lužice. Mohli si prohlédnout novou sportovní halu a výstavu věnovanou myslivosti v muzeu Starý kvartýr. Přítomné v Lužicích zaujalo množství soch, tradice každoročně se konajících sochařských sympozií a zejména skutečnost, že kámen na tato sympozia pochází z jejich kraje, z Hořic v Podkrkonoší.

 

Fotogalerie ZDE