Tisk
PDF

Aktuálně z MAS Dolní Morava

Vedení místní akční skupiny získalo finanční prostředky na realizaci projektu „Život na Dolním toku Moravy“, který bude zaměřen na rozšíření obzoru dětí a mládeže obcí Dolní Moravy ve výtvarné činnosti, řemeslných a rukodělných prací v návaznosti na tradiční regionální umění. Projekt byl podpořen z Fondu mikroprojektů ČR-SK a děti ze základních škol na české i slovenské straně se mohou těšit na podzimní a následně jarní řemeslnou a výtvarnou dílnu. Od 1. května 2010 byla odstartována realizace projektu „Společné putování za dědictvím regionů“, který je zaměřen na ochranu a obnovu hmotného a nehmotného kulturního dědictví venkova na Podluží a Hodonínsku. Cílem projektu je zmapování lidových tradic a zvyklostí, místně příslušných pověstí či příběhů, dále lidové technické architektury, tradičních řemesel, ale také specialit regionální gastronomie. V rámci tohoto projektu bude provedena rekonstrukce objektu staré radnice v Rohatci a zřízení expozice v muzeu Starý kvartýr v Lužicích. MAS má také nové kancelářské prostory v objektu Regionálního centra v Hodoníně na náměstí. V těchto prostorách nás budete moci již během srpna tohoto roku navštívit. Zveme vás také k návštěvě nového vinařského portálu  www.vinadolnimoravy.cz

publicita

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista