Tisk
PDF

Aktuálně z MAS Dolní Morava

Občanské sdružení Místní akční skupina Dolní Morava pracuje na území členských obcí Regionu Podluží, Mikroregionu Hodonínsko a obcí Čejč, Mutěnice, Karlín a Terezín. Jedná se o území celkem 22 členských obcí, mimo města Hodonín. Sdružení má v současné době 45 členů z řad obcí, NNO a podnikatel a jeho hlavním cílem je práce na rozvoji venkova, zejména pak v oblasti zemědělství a podnikání, agroturistiky, vinařství, folklóru. MAS také podporuje ochranu životního prostředí a krajinotvorbu. Mezi hlavní cíle však také patří práce s dětmi a mládeží a podpora společenského života v obcích.
MAS v letošním roce připravila zajímavou možnost podpory podnikání v oboru vinařství, pomocí nového marketingového nástroje „Vína z Dolní Moravy“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko a jeho hlavním cílem je vytvoření stejnojmenné podpůrné vinařské marketingové aktivity, která povede nejen k výměně informací mezi jednotlivými subjekty v podporovaném území, ale také zejména k zajištění společné, kvalitní a účinné propagace vinařských subjektů a jejich produktů vůči konkurenčním subjektům v ČR, ale i v zahraničí.
Ze stejného česko rakouského fondu získala MAS Dolní Morava také podporu pro realizaci projektu "Země, voda, vzduch". Partnerem projektu je rakouský region Weinviertler Dreiländereck. Projekt je zaměřen na setkání žáků základních škol z Regionu Podluží a dětí z rakouského regionu. Je rozdělen do tří jednodenních setkání. První je označeno "Země" a bude se jednat o setkání dětí u památníku na Slovanském hradišti v Mikulčicích. Toto setkání je naplánováno na pátek 23. října tohoto roku. Druhé setkání je nazváno "Voda" a bude organizováno v předvánočním čase na území rakouského partnera s ukončením v lázních Laa n. Thaya. Třetí setkání je nazváno "Vzduch" a děti se při něm v březnu příštího roku setkají u nově dokončené regionální rozhledny „Na Podluží“ u Nového Poddvorova.

 

logofmp-eu

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista