Tisk
PDF

Fond dětí a mládeže Dolní Moravy

Vedení MAS Dolní Morava iniciovalo vznik nového nástroje podpory místních projektů, aktivit a akcí, týkajících se zejména práce s nejmladší generací a s tím spojeného rozvoje potenciálu této velmi důležité části obyvatel našich obcích. Z tohoto důvodu dne 20.3.2009 vznikl "FOND DĚTÍ A MLÁDEŽE DOLNÍ MORAVY", do kterého mohou všichni zájemci, ať naši příznivci, sponzoři či dárci, zaslat finanční příspěvek, který pak bude následně v přesně stanovených termínech a za přesně daných podmínek poskytnut formou grantového schématu či individuálních podpor právě na projekty, aktivity a akce této skupiny obyvatel. Cílem našeho fondu je čistou a otevřenou formou transformovat volné prostředky naší společnosti do aktivit a činností zaměřených na podporu dětí a mládeže v našich obcích. Pro řízení fondu a rozhodování o finančních prostředcích bude ve velmi krátké době vytvořen nový orgán - "správní rada fondu". Správní rada fondu bude složena ze tří starostů členských obcí, jednoho zástupce NNO a jednoho zástupce podnikatelské sféry. Členové správní rady budou nominováni na období jednoho roku. Pro podnikatele připomínáme možnost uzavření darovací smlouvy a následného daňového zohlednění jejich příspěvku. Další informace ohledně fondu vám rádi poskytneme telefonicky, mailem či osobně. Číslo bankovního účtu fondu je  35-1388896329/0800

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista