Tisk
PDF

Oznámení výzvy LEADER ČR 2008

Dne 6.10.2008 zve­řejnila Místní akční skupina Dolní Morava výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů v rámci programu LEADER ČR 2008 realizovaného Ministerstvem Zemědělství ČR. Žadatelé z řad drobných, malých i středních podnikatel, neziskových organizací a obcí mohou předkládat své projektové záměry na předepsaných formulářích kanceláři MAS na městském úřadu v Lanžhotě do pondělí 27.10.2008 s u­závěrkou ve 12.00 hod.

V rámci výzvy bude podpořeno 5 prioritních projektů, které se mohou týkat vybudování malokapacitního ubytovacího a stravovacího zařízení, vybudování zařízení pro volný čas, dále obnovy a zhodnocení kulturního dědictví venkova, zlepšení vzhledu obcí, údržby a obnovy intravilánu a extravilánu a pořízení strojů a zařízení pro údržbu a ochranu kulturní krajiny a přírodního bohatství. Mezi projekty bude v rámci této výzvy rozděleno téměř 4 mil. Kč. Podrobné informace jsou dostupné na webových stránkách MAS i mikroregionů, dále na obecních úřadech členských obcí a na kontaktním místě v Lanžhotě a v Hodoníně.

Pro technické problémy si zájemci mohou všechny podklady stáhnout na webu Mr. Hodonínska.

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista