Tisk
PDF

MAS Dolní Morava rozdělila 4 miliony korun !!!!

LEADER ČR 2008 dokončen !!!
Dne 20.12.2008 byla ukončena realizace pěti vybraných projektů realizovaných v rámci programu LEADER ČR 2008 Ministerstva zemědělství ČR. Podle předpokladu, musely být všechny projekty zrealizovány ve velmi krátkém období necelého měsíce. V rámci realizace byly pořízeny dva traktory pro soukromé využití v komunálních službách, rekonstruována místní historická budova v Lužicích (Starý kvartýr), dále vybudováno nové víceúčelové hřiště s dětským koutkem v obci Rohatec a vybudován penzion v Dolních Bojanovicích. Celkem bylo proinvestováno více než 6,5 mil. Kč z toho celková dotace programu LEADER činila  4 mil. Kč. V současné době probíhá vyúčtování a závěrečné kontroly zrealizovaných záměrů. V případě, že MZe ČR otevře výzvu v roce 2009, management MAS je připraven znovu o podporu požádat. Z tohoto důvodu oznamujeme všem případným zájemcům o realizaci projektů na bázi místních partnerství, ale i o realizaci svých podnikatelských záměrů, že mohou tyto své záměry připravovat a zároveň s námi s dostatečným předstihem konzultovat, tak aby se předešlo pozdějším možným komplikacím, zejména vzhledem k časové a administrativní náročnosti realizace zamýšlených projektů.

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista