Tisk
PDF

Vybrané žádosti v rámci 2. výzvy PRV v území MAS Dolní Morava

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. zveřejňuje seznam vybraných žádostí zaregistrovaných v rámci 2. výzvy PRV (Programu rozvoje venkova). V rámci 2. výzvy PRV budou podpořeny projekty týkající se nákupu techniky a technologií do vinařství, vinohradnictví, kavárenství či pohostinství.

Další výzva z PRV bude vyhlášena na počátku roku 2019.

tabulka vybrane-zadosti-prv-2

Seznam vybraných žádostí pdf

 

Tisk
PDF

Výroční zpráva 2017

Zveřejňujeme Výroční zprávu MAS Dolní Morava za rok 2017. Ve zprávě se můžete dočíst mimo jiné o projektech a aktivitách, které jsme v průběhu roku 2017 realizovali, jaké dotační výzvy jsme vyhlásili v rámci strategie CLLD a nedílnou součástí je také finanční zpráva s výsledky hospodaření. Pro zobrazení dokumentu klikněte na odkaz "VÝROČNÍ ZPRÁVA" nebo na obrázek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

vza

Tisk
PDF

Schůze Valné hromady MAS

Valná hromada MAS Dolní Morava na svém včerejším zasedání v Dolních Bojanovicích schválila 5. Výzvu IROP na Infrastrukturu sociálních služeb a 1. - 3. Výzvu z OPŽP. Členové dále projednávali zprávu o činnosti, zprávu kontrolní komise, účetní závěrku a výroční zprávu. Předseda MAS Ing. Josef Smetana dále zmínil aktivity a projekty, které bude MAS realizovat v roce 2018 a informoval partnery o chystané změně názvu naší MAS. Na závěr jednání byl schválen příspěvek MAS na činnost Turistické asociace Slovácko, jímž je MAS Dolní Morava členem.

vh1

Pro zobrazení dalších fotek klikněte zde

Tisk
PDF

Schůzka Realizačního týmu MAP II

První schůzka realizačního týmu projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín II se uskutečnila v úterý 20. 6. 2018. Realizace projektu započala již 1. 6. 2018. Na schůzce realizační tým řešil úkoly, které nás čekají v nejbližších měsících. Je to obsazení Řídícího výboru zástupci jednotlivých organizací, obsazení všech sedmi pracovních skupin a uspořádání workshopu na téma rovných příležitostí.

schzka rt1

 

Tisk
PDF

Pozvánka na výstavu

Místní akční skupina Dolní Morava a její Regionální centrum pořádají ve spolupráci s DSO Obce pro Baťův kanál a Baťovým kanálem, o.p.s. u příležitosti 80. výročí založení Baťova kanálu výstavu "Baťův kanál ve fotografiích". Zahajovací vernisáž proběhne v pondělí 25. 6. 2018 v 17 hodin na Regionálním centru v Hodoníně. Výstava pak potrvá až do 2. 9. 2018. Všichni jste srdečně zváni.

vystava batacanal

Tisk
PDF

Výběrová komise - hodnocení projektů

Na zasedání Výběrové komise, která proběhla v pondělí 18. 6., byly zhodnoceny přijaté žádosti z 2. Výzvy PRV. Výběrová komise dále společně hodnotila dvě žádosti, které byly MAS doručeny v 1. výzvě OPZ na příměstské tábory.

vk1

Víc fotek zde

 

Tisk
PDF

Měsíční newsletter

V květnu vydala naše MAS první newsletter. Kromě zpravodaje, který vychází čtvrtletně, jsme se rozhodli pro měsíční zasílání novinek. Čtenáři tak budou mít aktuální informace o dění v našem regionu, o vyhlašovaných výzvách a o projektech, které realizujeme. Pro zasílání newsletteru stačí vyplnit vaši emailovou adresu na odkazu https://goo.gl/forms/3u23352TaHvsj2S73.

Ukázka newsletteru: NEWSLETTER KVĚTEN 2018

 

Tisk
PDF

TAS prohlubuje spolupráci s Regionem Slovácko

Turistická asociace Slovácko pokročila na další úroveň spolupráce s Regionem Slovácko v Uherském Hradišti. Na společné schůzce se členové obou destinačních managementů domluvili na společném postupu propagace jednotného Slovácka. Nejbližším krokem bude společná žádost o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Kromě různých aktivit se v žádosti zaměříme na kompletní předělání zastaralého webu Slovácko.cz, který má obrovský potenciál, ale zoufale čeká na modernizaci a aktualizaci.

Na začátku června se díky spolupráci obou managementů rozšířila akce Víkend otevřených památkových domků z Uherskohradišťska i do Kyjovska či Hodonínska. Díky tomu se otevřela na celém území Slovácka o jednom víkendu téměř padesátka památkových domků a malých muzeí.

I dále budeme úzce spolupracovat, jak jsme se před časem zavázali ve společně uzavřené smlouvě.

tas rs

 

 

Tisk
PDF

Pozvánka na Valnou hromadu

20. zasedání Valné hromady Místní akční skupiny Dolní Morava, z. s. proběhne ve středu 20. června 2018 v 17 hodin v Dolních Bojanovicích. Na programu jednání bude mimo jiné účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2017, schvalování 5. výzvy IROP na infrastrukturu sociálních služeb a 1. - 3. výzvy OPŽP. Diskuse proběhne také nad změnou názvu naší MAS.

Pozvánka

pozvanka vh-masdm 2018-06-20 

Tisk
PDF

Zasedání Výběrové komise

Na 7. zasedání Výběrové komise, které proběhlo v pondělí 4. 6., byli její členové seznámeni s informacemi o postupu ve Strategii CLLD a systémem hodnocení 1. Výzvy OPZ a 2. Výzvy PRV. Byl jim představen seznam žadatelů obou výzev a na závěr byli schváleni hodnotitelé jednotlivých fichí PRV. Výzva OPZ bude hodnocena společně všemi přítomnými členy Výběrové komise.

vk1

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista