Tisk
PDF

Vybrané žádosti z 1. Výzvy OPZ

MAS Dolní Morava ukončila svou 1. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost – Prorodinná opatření. Tento dotační program má za cíl podpořit zaměstnané rodiče v péči o děti v době školních prázdnin. Hlavní aktivitou projektu jsou tedy příměstské tábory.  MAS Dolní Morava podpořila dva projekty, dotaci získalo Centrum pro rodinu Knoflíček, z.s. z Dubňan  a  Středisko volného času Hodonín, příspěvková organizace. Celkové způsobilé výdaje schválených projektů činí 1 156 250 Kč.

seznam vybranch dost 1 opz

 

 

Tisk
PDF

Seminář k 2. Výzvě IROP Komunitní centra

MAS Dolní Morava pořádá seminář k 2. Výzvě IROP na Komunitní centra. Seminář se uskuteční v pátek 13. 7. 2018 v 9:00 hodin v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně. Zájemci se mohou přihlašovat u Ing. Blanky Přidalové na telefonu 775 004 582.

seminar irop 2

Pozvánka pdf

Tisk
PDF

Seminář k 1. Výzvě IROP Sociální podnikání

MAS Dolní Morava pořádá seminář k 1. Výzvě IROP na Sociální podnikání. Seminář se uskuteční v pátek 13. 7. 2018 v 10:00 hodin v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně. Zájemci se mohou přihlašovat u Ing. Blanky Přidalové na telefonu 775 004 582.

seminar irop 1

Pozvánka pdf

 

Tisk
PDF

Seminář k 2. Výzvě OPZ Sociální podnikání

MAS Dolní Morava pořádá seminář k 2. Výzvě OPZ na Sociální podnikání. Seminář se uskuteční v pátek 13. 7. 2018 v 11:00 hodin v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně. Zájemci se mohou přihlašovat u Ing. Blanky Přidalové na telefonu 775 004 582.

seminar opz 2

Pozvánka pdf

Tisk
PDF

Vyhlášení výzvy č. 2 IROP - Komunitní centra I

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlašuje dne 28. 6. 2018 Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na Komunitní centra I. Cílem je posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Na tuto výzvu byla alokována částka 6,000.000,-- korun. Budou podpořeny projekty na výstavbu, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány. Dále na nákup budov a vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 28. 6. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 6. 2018, 12:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 8. 2018, 12:00 hod.

Výzva - text výzvy

Příloha č. 1 - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kriteria věcného hodnocení

Obecná pravidla IROP

Specifická pravidla IROP

Kontaktní osoba: Ing. Blanka Přidalová, tel.: 775 004 582, mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tisk
PDF

Vyhlášení výzvy č. 1 IROP - Sociální podnikání

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlašuje dne 28. 6. 2018 Výzvu č. 1 k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na podporu Sociálního podnikání. Cílem je posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Na tuto výzvu byla alokována částka 4,159.000,-- korun. Budou podpořeny projekty na vznik nového sociálního podniku, rozšíření stávajícího sociálního podniku a rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 28. 6. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 6. 2018, 12:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 8. 2018, 12:00 hod.

Výzva - text výzvy

Příloha č. 1 - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kriteria věcného hodnocení

Obecná pravidla IROP

Specifická pravidla IROP

Kontaktní osoba: Ing. Blanka Přidalová, tel.: 775 004 582, mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tisk
PDF

Baťův kanál ve fotografiích

U příležitosti 80tého výročí otevření Baťova kanálu uspořádala MAS Dolní Morava ve spolupráci s DSO Baťův kanál výstavu "Baťův kanál ve fotografiích". Slavnostní zahájení výstavy proběhlo v prostorách Regionálního centra v Hodoníně v pondělí 25. 6. 2018. Pro naši MAS to byla vůbec první výstava, kterou jsme pořádali ve znovuotevřeném Regionálním centru, které nově provozujeme. Výstava bude probíhat až do 2. 9. 2018. Mimo výstavu je možnost vystoupat na hodonínskou radniční věž s naší průvodkyní. Regionální centrum je pro návštěvníky otevřeno denně kromě pondělí vždy od 9:00 do 17:00 hodin.

vernis bk6

Další fotky zde

 

Tisk
PDF

Vybrané žádosti v rámci 2. výzvy PRV v území MAS Dolní Morava

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. zveřejňuje seznam vybraných žádostí zaregistrovaných v rámci 2. výzvy PRV (Programu rozvoje venkova). V rámci 2. výzvy PRV budou podpořeny projekty týkající se nákupu techniky a technologií do vinařství, vinohradnictví, kavárenství či pohostinství.

Další výzva z PRV bude vyhlášena na počátku roku 2019.

tabulka vybrane-zadosti-prv-2

Seznam vybraných žádostí pdf

 

Tisk
PDF

Výroční zpráva 2017

Zveřejňujeme Výroční zprávu MAS Dolní Morava za rok 2017. Ve zprávě se můžete dočíst mimo jiné o projektech a aktivitách, které jsme v průběhu roku 2017 realizovali, jaké dotační výzvy jsme vyhlásili v rámci strategie CLLD a nedílnou součástí je také finanční zpráva s výsledky hospodaření. Pro zobrazení dokumentu klikněte na odkaz "VÝROČNÍ ZPRÁVA" nebo na obrázek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

vza

Tisk
PDF

Schůze Valné hromady MAS

Valná hromada MAS Dolní Morava na svém včerejším zasedání v Dolních Bojanovicích schválila 5. Výzvu IROP na Infrastrukturu sociálních služeb a 1. - 3. Výzvu z OPŽP. Členové dále projednávali zprávu o činnosti, zprávu kontrolní komise, účetní závěrku a výroční zprávu. Předseda MAS Ing. Josef Smetana dále zmínil aktivity a projekty, které bude MAS realizovat v roce 2018 a informoval partnery o chystané změně názvu naší MAS. Na závěr jednání byl schválen příspěvek MAS na činnost Turistické asociace Slovácko, jímž je MAS Dolní Morava členem.

vh1

Pro zobrazení dalších fotek klikněte zde

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista