Tisk
PDF

Pozvánka na 1. zasedání Řídícího výboru MAP II

pozvanka v

Tisk
PDF

Setkání v rámci projektu Dva regiony - jedna tvář (Interreg)

V pátek 12. 10. 2018 proběhlo v rámci projektu Interreg setkání s partnery z Oblastné organizácie cestovného ruchu v Piěšťanech. Na jednání bylo podepsáno finální znění žádosti o dotaci. Jedná se o poslední krok před vydáním právního aktu a podepsáním smlouvy k dotaci. Diskutovali jsme o krocích a aktivitách, které nás při realizaci projektu čekají. Setkání bylo velmi příjemné a těšíme se dál na naši spolupráci a společné rozvíjení cestovního ruchu v našich regionech.

20181012 100625

Fotogalerie zde

Tisk
PDF

Tisková zpráva projektu Dva regiony - jedna tvář (Interreg)

skm c224e18101515130

Tisk
PDF

Zasedání předmětového kabinetu Polytechnického vzdělávání

Setkání předmětového kabinetu Polytechnického vzdělávání se uskutečnilo ve středu 11. 10. 2018 v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně. Pod vedením pracovníka odborného týmu projektu MAP II, PaedDr. Rostislava Smejkala, učitelé jednali o pracovních postupech v rámci polytechnického vzdělávání. V rámci diskuse navrhli učitelé několik aktivit, které by mohly přispět ke zvýšení pozornosti a zájmu o tento typ vzdělávání.
Předmětové kabinety jsou jednou z aktivit projektu „Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín II", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626 realizovaného z OP VVV Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

20181010 152021

Fotogalerie zde

Tisk
PDF

Zasedání předmětového kabinetu Matematiky a její aplikace

V pondělí 08. 10. 2018 proběhl předmětový kabinet Matematiky a její aplikace, který se konal v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně. Učitelé byli blíže seznámení s harmonogramem a obsahem projektu MAP II. Vyhodnotili úkoly a průběh minulého setkání. Dále probrali úroveň matematické gramotnosti žáků a vyměnili si své zkušenosti a poznatky, jak tuto úroveň zvýšit.
Předmětové kabinety jsou jednou z aktivit projektu „Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín II", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626 realizovaného z OP VVV Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

20181008 153115

Fotogalerie zde

Tisk
PDF

Beseda se spisovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem

Ve spolupráci s Místní městskou knihovnou Hodonín jsme uspořádali dne 05. 10. 2018 besedu se spisovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem. První beseda proběhla v 09.00 a účastnili se jí žáci ze ZŠ a MŠ Mikulčice spolu se ZŠ Očovská Hodonín. Druhá beseda se uskutečnila v 10.30 a účastníky byli žáci ZŠ a MŠ Mutěnice a žáci ZŠ U Červených domků Hodonín. Tématem byly záhady českých i zahraničních dějin a tvorba autora mnoha knih a záhadologických dokumentů pana Arnošta Vašíčka. Žákům se beseda velmi líbila a toto téma je zaujalo. Na besedě žáci ocenili příběhy, které v sobě ukrývaly tajemno a záhady.
Beseda byla realizovaná v rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín II", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626 realizovaného z OP VVV Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

20181005 103008

Fotogalerie zde

Tisk
PDF

Zasedání předmětových kabinetů Předškolního vzdělávání a 1. stupně základního vzdělávání

V rámci realizace projektu MAP II proběhly dne 04. 10. 2018 předmětové kabinety „Předškolního vzdělávání" a „1. stupně základního vzdělávání". Nově se kabinety uskutečnily v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně, kde se budou konat i nadále. Pod vedením pracovníka odborného týmu projektu MAP II, PaedDr. Rostislava Smejkala diskutovala skupina o nových legislativních změnách ve školství a hlavně o problémech a řešeních připravenosti dětí předškolního věku na nástup do 1. stupně základních škol. V rámci diskuse si učitelé vyměnili své poznatky a zkušenosti z praxe.
Předmětové kabinety probíhají v rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín II", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626 realizovaného z OP VVV Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

20181004 144010

Fotogalerie zde

Tisk
PDF

22. veletrh vzdělávání v Hodoníně

Desítky středních škol se představují na 22. ročníku veletrhu vzdělávání v hodonínském kulturním domě. Veletrh zahájila ředitelka pořádájícího Střediska služeb školám v Hodoníně PaedDr. Magda Sudková, spolupořadatelem je Úřad práce Hodonín. Od 3. do 4. 10. 2018 se mohou žáci základních škol seznámit s pestrou škálou oborů a vzdělávacích programů.

veletrh9

Fotogalerie zde

Tisk
PDF

Pozvánka na besedu do hodonínské knihovny

beseda

Tisk
PDF

MAP II - Workshop na téma rovných příležitostí

První uskutečněnou aktivitou v rámci realizace projektu MAP II byl workshop „Zvyšování připravenosti škol na vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření", který se uskutečnil ve středu 26. 9. 2018 na Regionálním centru v Hodoníně. Účastníci pod odborným vedením koučky PaedDr. Miluše Těthalové řešili formou balintovské metody problémy spojené s inkluzí, zejména jak pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a poruchami ADHD. Výstupem byl pak akční plán řešení konkrétního problému s žákem. Ve druhé části proběhla analýza sítě podpůrných služeb v území ORP Hodonín, které jsou školami využívány. Na závěr byla představena pracovní skupina pro rovné příležitosti a její složení, které bylo doplněno o zájemce z řad účastníků tohoto workshopu.

ws rpi

Fotogalerie zde

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista