Tisk

Pracovní skupiny v MAP

2016

14.11.2016

3. Schůzka Pracovní skupiny č. 2:

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
+ průřezová témata
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
- Jazyková gramotnost v základním vzdělávání

 wp 20161114 002

Pracovní skupina se zabývala tvorbou priorit vycházejících z potřeb vzdělávání v území ORP Hodonín (SWOT analýz). Realizační tým MAP vytvořil návrhy těchto priorit a členové pracovní skupiny upravovali formulace. Na priority jsou navázány rovněž cíle, které členové pracovní skupiny řešili vzápětí.

new   module monitor
9.11.2016

3. Schůzka Pracovní skupiny č. 3:

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy u dětí
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM", což zahrnuje i EVVO)
- Kariérové poradenství v základních školách

 wp 20161109 002

Pracovní skupina se zabývala tvorbou priorit vycházejících z potřeb vzdělávání v území ORP Hodonín (SWOT analýz). Realizační tým MAP vytvořil návrhy těchto priorit a členové pracovní skupiny upravovali formulace. Na priority jsou navázány rovněž cíle, které členové pracovní skupiny řešili vzápětí.

new  module monitor 
8.11.2016

3. Schůzka Pracovní skupiny č. 1:

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost -inkluze-kvalita
- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

 wp 20161108 006

Pracovní skupina se zabývala tvorbou priorit vycházejících z potřeb vzdělávání v území ORP Hodonín (SWOT analýz). Realizační tým MAP vytvořil návrhy těchto priorit a členové pracovní skupiny upravovali formulace. Na priority jsou navázány rovněž cíle, které členové pracovní skupiny řešili vzápětí. 

new  module monitor 
17.10.2016

2. Doplňková pracovní skupina č. 2: 

- Jazyková gramotnost

img 20161017 154411

new module monitor
11.10.2016

1. Doplňková pracovní skupina č. 2:

- Občanské kompetence a kulturní povědomí a vyjádření žáků

wp 20161011 004

new module monitor
8.9.2016

2. schůzka Pracovní skupiny č. 3:

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy u dětí
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM", což zahrnuje i EVVO)
- Kariérové poradenství v základních školách

1474145011057

new  module monitor 
7.9.2016

2. schůzka Pracovní skupiny č. 2:

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
+ průřezová témata
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

img 20160907 161151

new  module monitor 
5.9.2016

2. schůzka Pracovní skupiny č. 1:

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost -inkluze-kvalita
- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

img 20160905 144254

Na pracovní skupině byly konzultovány a upraveny formulace silných a slabých stránek školství v dané oblasti. Dále byl vytvořen návrh příležitostí a hrozeb.

new  module monitor 
29.6.2016  

1. schůzka Pracovní skupiny č. 1:

- Předškolní vzdělávání  a péče: dostupnost -inkluze-kvalita
- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

img 20160629 143937 

Na pracovní skupině byl vytvořen návrh silných a slabých stránek školství (součást SWOT)

new module monitor 
28.6.2016  

  1. schůzka Pracovní skupiny č. 2:

- Čtenářská gramotnost
- Matematická gramotnost
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

img 20160628 144912

Na pracovní skupině byl vytvořen návrh silných a slabých stránek školství (součást SWOT)

 

new  module monitor 
27.6.2016  

  1. schůzka Pracovní skupiny č. 3:

- Polytechnické vzdělávání
- Podnikavost, iniciativa, kreativita
- Digitální kompetence žáků a pedagogických pracovníků

img 20160627 151654

 Na pracovní skupině byl vytvořen návrh silných a slabých stránek školství (součást SWOT)

new  module monitor
16.6.2016      1. schůzka Řídícího výboru  new 

module monitor 

 

logolink msmt vvv hor barva cz

 

 

 

 

zdaplogoleader lista