Tisk

Svatomartinské slavnosti Dolní Moravy 2014

 
Místní akční skupina Dolní Morava, ve spolupráci s Městem Hodonín, Domem Kultury Hodonín, Regionem Podluží a Mikroregionen Hodonínsko zve všechny milovníky vína na pátý ročník veřejné ochutnávky Svatomartinských vín od vinařů z obcí Podluží a Hodonínska, která se uskuteční v rámci Svatomartinských slavností v úterý 11.11.2014 od 11 hodin a 11 minut na Masarykově náměstí v Hodoníně. Ochutnat zajímává mladá vína můžete mezi 11. a 21. hodinou.
V rámci ochutnávky budou nabízena Svatomartinská vína od vinařů z
Čejkovic, Hrušek, Josefova, Moravské Nové Vsi, Prušánek, Rakvic, Rohatce a Starého Poddvorova.
V letošním roce jsme pro vás opět přichystali zajímavé obědové menu - chutná pečená svatomartinská husa se zelím a knedlíkem za cenu 130,- Kč.
Nebudou chybět ani další regionální pochutiny jako škvarky, škvarková pomazánka či klasický "svařák".

Akce se uskuteční i v případě nepříznivého počasí buď pod připraveným velkokapacitním stanem na náměstí nebo v prostorách Regionální centra Města Hodonína (vedle budovy radnice na náměstí).

===  PLAKÁT A POZVÁNKA ZDE ===

Naše pozvánka na akci na  www.wineofczechrepublic.cz

Fotogalerii z minulého ročníku najdete a více o činnosti Místní akční skupiny Dolní Morava se dovíte
na www.mas-dolnimorava.cz

svm_sklenice_bile_vsvm_svatomartin_husa_v

 

svm_jatra_2_sklenice_m_v

 

 

Tisk

Nové SWOT analýzy k připomínkování veřejnosti

V průběhu měsíce září letošního roku proběhla zasedání Pracovních skupin pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Na těchto zasedáních byly mimojiné zpracovány také nové SWOT analýzy pro zvolená pilotní témata strategie.

Našim cílem je zapojení co nejširší veřejnosti do procesu přípravy a tvorby nového strategického dokumentu.

Z tohoto důvodu Vám tyto vypracované SWOT analýzy nyní předkládáme k vyjádření vašich názorů a k připomínkování či doplnění formou interaktivních formulářů (formulář se otevře po kliknutí na daný název tématu):

SWOT analýza - OBČANSKÁ VYBAVENOST A INFRASTRUKTURA

SWOT analýza - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SWOT analýza - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

SWOT analýza - KULTURA

SWOT analýza - CESTOVNÍ RUCH

SWOT analýza - SOCIÁLNÍ OBLAST

SWOT analýza - OBLAST ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

SWOT analýza - LIDSKÉ ZDROJE, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

 

 

Tisk

Zasedání Pracovních skupin pro přípravu strategie

Od srpna letošního roku byla realizována zasedání Pracovních skupin pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Úvodní zasedání Koordinační pracovní skupiny proběhlo 5.8.2014 a na tomto zasedání byly revidovány výstupy všech v minulosti zpracovaných regionálních rozvojových strategií (Podluží, Hodonínsko, MAS atd.) Zejména se jednalo o zhodnocení relevantnosti nastavených cílů, priorit, opatření a podopatření těchto dokumentů.

Následně probíhalo zpracování výstupů z tohoto zasedání a organizační příprava zasedání pěti Pracovních skupin pro jednotlivá témata strategie, včetně nominace členů těchto pracovních skupin.

Tématické Pracovní skupiny MAS Dolní Morava poté zasedaly postupně v těchto termínech:

22.9.2014 - PS Lidské zdroje, zaměstnanost a podnikání
přítomní členové: Ing. Ondřej Kaňa (Dolní Bojanovice), František Tichý (Hrušky), František Bílek (Josefov), Jaroslav Tuček ml. (Kostice), Milan Rozsypal (Kostice), Vladimír Vojkovský (Lužice), Ing. Jarmil Adamec, PhD. (Rohatec), Monika Štětková (Starý Poddvorov), Michal Švagerka (OHK Hodonín), Radek Hořák (ÚP Hodonín)

24.9.2014 - PS Životní prostředí, zemědělství a lesnictví
přítomní členové: Jaromír Sýkora (Čejkovice), Bronislav Osička (Kostice), Filip Šálek (Lanžhot), Ivana Ilčíková (Mikulčice), Eduard Gertner (Starý Poddvorov), Ing. Anna Hubáčková (Ratíškovice), Mgr. Vlastimil Jansa (Dolní Bojanovice)
omluvení členové: Ing. Richard Tichý (Hrušky), Mgr. Bohumila Tesaříková (Ladná), Vladimír Kašík (Starý Poddvorov)

25.9.2014 - PS Vzdělávání, školství a sociální oblast
přítomní členové: Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (Hrušky), Mgr. Jana Ambrožová (Lužice), Mgr. Radka Tesaříková (Mutěnice), Blanka Fajkusová (Rohatec), Mgr. Zbyněk Andrýsek (Rohatec), Jana Charvátová (Rohatec), Lenka Švagerková (Psychocentrum Hodonín), Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. (Rohatec), Mgr. Miroslava Hajdová (Dolní Bojanovice), Mgr. Marcela Prchalová (MěÚ Hodonín), Hana Šimonová (knihovna Hodonín)
omluvení členové: Jiří Šindar (Dolní Bojanovice), Mgr. Kristýna Kolovrátková (Mikulčice), Mgr. Alena Kristová (Prušánky)

29.9.2014 - PS Cestovní ruch a kultura
přítomní členové: Ing. Pavel Novotný (Čejkovice), Radovan Taláb (Hrušky), Luděk Durďák (Rohatec), Marie Hájková (Starý Poddvorov), Ing. Antonín Hanák (Terezín), p. Polanský (Hotel Panon), Marie Pavková (Mikulčice), Ing. Josef Smetana (Hrušky)
Ivana Tomanová (Moravská Nová Ves), Martina Horáčková (DSO Obce pro Baťův kanál)
omluvení členové: Ing. Miroslav Homola (Dolní Bojanovice), Jana Křížková (Dubňany), Josef Zimolka (Mutěnice)

30.9.2014 - PS Občanská vybavenost a infrastruktura
přítomní členové: Mgr. Vojtěch Pospíšil (Josefov), Bc. Josef Osička (Moravský Žižkov), Veselská Drahoslava (Starý Poddvorov), Mgr. Renáta Priesterratová (Ladná), Taťána Měchurová (MěÚ Hodonín), Ing. Eva Rajchmanová (Dolní Bojanovice)
omluvení členové: Bc. Jana Filipovičová (Hrušky), Ing. Jakub Buchta (Lužice), Jan Vlašic (Mikulčice), Mgr. Bc. Marek Košut (Moravská Nová Ves)

Na úvodním jednání těchto Pracovních skupin byly zpracovány nové SWOT analýzy pro zvolená pilotní témata strategie.

Našim cílem je zapojení co nejširší veřejnosti do procesu přípravy a tvorby nového strategického dokumentu.

Z tohoto důvodu Vám tyto vypracované SWOT analýzy nyní předkládáme k vyjádření vašich názorů a k připomínkování či doplnění formou interaktivních formulářů (formulář se otevře po kliknutí na daný název tématu):

SWOT analýza - OBČANSKÁ VYBAVENOST A INFRASTRUKTURA

SWOT analýza - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SWOT analýza - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

SWOT analýza - KULTURA

SWOT analýza - CESTOVNÍ RUCH

SWOT analýza - SOCIÁLNÍ OBLAST

SWOT analýza - OBLAST ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

SWOT analýza - LIDSKÉ ZDROJE, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

 

 

Tisk

Pozvánka na Členskou schůzi MAS Dolní Morava

Programový výbor občanského sdružení Místní akční skupina Dolní Morava Vás zve na 12. zasedání Členské schůze (Valné hromady), které se uskuteční ve středu 8. října 2014 v 17.00 hodin v prostorách Kulturního domu v Josefově.

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Zpráva o hospodaření 2013
4. Přijetí nových členů spolku
5. Schválení nových stanov spolku
6. Schválení jednacích řádů orgánů spolku
7. Volba členů orgánů spolku
8. Plán činnosti 2014 – 2015
9. Příprava strategie CLLD
10. Financování realizovaných projektů
11. Diskuse
12. Závěr

 

POZVÁNKA ZDE:

 

 

Tisk

Seminář Kroje na Podluží a Hodonínsku


Místní akční skupina Dolní Morava ve spolupráci s Místní akční skupinou Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko si Vás dovolují pozvat na seminář

Kroje na Podluží a Hodonínsku


který se opakovaně uskuteční o nedělích 21. září, 5. října a 19. října 2014 vždy od 14 hod. v prostorách Kulturního domu v Josefově.

Prostřednictvím semináře Vás chceme seznámit s celou řadou zajímavých informací o historické i současné krojové výbavě v obcích na Podluží a Hodonínsku. Mimo základní přednášku budou také praktickými ukázkami prezentovány postupy při přípravě, oblékání a následném uchování jednotlivých krojových součástí u mládežnických a dětských krojů. Během semináře bude také probíhat ukázka výroby krojových součástí ze strany regionálních výrobců.

Seminář je určen jak pro začínající a méně zkušené v této problematice, ale také pro ty kteří o krojích a jejich používání něco vědí a chtějí si pouze osvěžit popřípadě doplnit své znalosti.

Pozvánka na seminář dne 21.9.2014
Pozvánka na seminář dne 5.10.2014
Pozvánka na seminář dne 19.10.2014

Předpokládaný průběh semináře:
1) Přednáška na téma "Kroje na Podluží a Hodonínsku"
2) Diskuse s přednášejícím
3) Představení výrobce krojových součástí
4) "Pracovní skupiny" - praktická ukázka a důležité rady při oblékání krojových součástí, včetně popisu možností uchovávání kroje, praní, žehlení atd...
5) Krátký kulturní program
6) Prostor pro diskuzi
7) Závěrečné slovo

Vítáni jsou také rodiče s dětmi! Je důležité, aby i děti dokázaly pozitivně vnímat tradiční lidový kroj, práci s ním i péči o něj!

Účast na semináři je bezplatná.

Občerstvení je zajištěno.

Více informací získáte na telefonu 777328052 (Ing. Smetana),  777328062 (Bc. Petrlová) nebo na emailu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Těšíme se na Vás.

Realizátorský tým MAS Dolní Morava

 

Tisk

Připravujeme nové Stanovy spolku

Vzhledem ke změnám obsaženým v nové upravě Občanského zákoníku připravujeme ve spolupráci s Mgr. Pavlem Jurečkou nové Stanovy spolku. Od 1.1.2014 již nejsme "občanským sdružením", ale "zapsaným spolkem". I vzhledem k novému plánovacímu období 2014-2020 a požadavkům na MAS při jejich standartizaci, je nutné udělat některé změny ve stanovách spolku.

Jedná se o celou řadu změn z nichž například uvedeme, že ode dne schválení těchto stanov členskou schůzí se již nebude užívat označení "Členská schůze", ale "Valná hromada". Dále bude upuštěno od užívání spojení "Programový výbor" a bude pouze "Výbor".

Návrh nových stanov si můžete stáhnout zde

NOVE STANOVY 2014

Tisk

V Hruškách startují trhy produktů a výpěstků

Trh pod Víchem ...

Občanské sdružení pro zachování tradice a rozvoj kultury a sportu o.s., se sídlem v Lanžhotě, by rádo navázalo pořádáním trhů s produkty drobných pěstitelů a dalších, nejen potravinářských výrobců, na tradiční způsoby prodeje z dob našich dávných předků tzv. prodejem pod Víchem.

První Trh („burza") se poprvé uskuteční tento pátek a sobotu, tedy 11. a 12. července 2014 (v pátek od 14. do 18. hod. a v sobotu od 8. do 12. hod.) v prostoru selské usedlosti č.p. 50,2 Na Hrušeckém nádraží, která je přístupná na odbočce ze silnice I/55, vedoucí z Břeclavi do Hodonína, k areálu firem Strabag a Hrušecká obalovna.

Projekt dále představil předseda sdružení František Tichý:

"Jsme si vědomi toho, že tento náš první pokus bude jistě trpět různými dětskými nedostatky, ale vzhledem k probíhající sklizni sezónního ovoce a zeleniny, musíme nějak začít.

Proto zveme všechny producenty, přijďte prodat svoji, třeba jen bedýnku jakýchkoliv produktů a k nákupu pozvěte všechny své známé a přátele. Pronájem prostor je zcela bezplatný, ale vzhledem k tomu, že nejsme schopni odhadnout množství zájemců a prostory jsou omezené, bude lepší poslat svou rezervaci SMS na tel. č. 606178018.

Vzhledem k mým osobním dlouholetým kontaktům, zejména s výrobci mlékárenských výrobků Vám chceme nabídnout, jako nějakou mimořádnou příležitost, čerstvý měkký tvaroh na koláčky a také máslo ve velmi příznivých cenách (máslo 1 kg/35 Kč a tvaroh 1 kg/20 Kč) i s možností objednávky k hodům, či jiným akcím v jednotlivých obcích. Toto zboží bude s datem výroby v pátek a ještě tento den vám je nabídneme ke koupi. Také se snažíme zajistit prodej cukru, rovněž v nesrovnatelné ceně jak v balení po 1 kg, tak i po 50 kg.

Náš záměr se snažíme realizovat v rámci připravovaného dlouhodobého projektu „Podpory lokální ekonomiky". I když byla naše nezisková organizace založena již v roce 2011, nepodařilo se nám doposud vytvořit vlastní webové stránky, na čemž budeme v následujících týdnech pracovat. Rádi uvítáme i další zájemce o rozvoj uvedeného záměru. Kontaktovat nás můžete na výše uvedeném telefonním čísle. Další možnosti kontaktování v současné době připravujeme."

 

Celý článek o myšlence Podpory lokální ekonomiky...

 

 

Tisk

POZVÁNKA: Komunitně vedený místní rozvoj v MAS Dolní Morava 2014

Dovolujeme si Vás pozvat na společné setkání starostů, podnikatel a zástupců neziskových organizací působících v obcích v územní působnosti Místní akční skupiny Dolní Morava, které se uskuteční v úterý 17. června 2014 od 9.00 hod. v Kulturním domě v Dolních Bojanovicích.

Na tomto společném setkání se budeme zabývat zejména:

-          všeobecnými informacemi o MAS Dolní Morava
-          informacemi o přípravě strategických dokumentů v MAS Dolní Morava
-          představením dosavadní činnosti a průběhu příprav na nové programovací období v partnerských MAS (Strážnicko, Kyjovské Slovácko v pohybu)
-          možnostmi čerpání pro obce, podnikatele a neziskové organizace v rámci jednotlivých operačních programů EU
-          otázkami životního prostředí na Podluží a Hodonínsku
-          dalšími aktuálními tématy

Toto setkání je organizováno v rámci projektu „Získávání dovedností, animace a provádění na Dolní Moravě" realizovaného za podpory Evropské unie a Programu rozvoje venkova ČR.

POZVÁNKA V PDF

PROGRAM V PDF

 

 

zdaplogoleader lista

Tisk

POZVÁNKA: Život na dolním toku Moravy 2014

Region Podluží a MAS Dolní Morava si Vás dovoluje pozvat na řemeslnou a výtvarnou dílnu

„Život na dolním toku Moravy 2014"

která se uskuteční v pátek 13. června 2014 od 9.00 hod. v areálu TNS ve Tvrdonicích, v rámci projektu „Získávání dovedností, animace a provádění na Dolní Moravě" realizovaného za podpory Evropské unie a Programu rozvoje venkova ČR.

Hlavním cílem projektu je oživení kulturních, společenských a historických poznatků u zástupců nejmladší generace a jejich seznámení s tradicemi, zvyky, řemeslnými a výtvarnými dovednostmi a všeobecnou kulturou typickou pro oblast Podluží a Hodonínska. Důraz bude také kladen na prohloubení vzájemných vazeb nejmladších věkových skupin a vzájemné poznání života na obou stranách Moravy.

Toto setkání je organizováno v rámci projektu „Získávání dovedností, animace a provádění na Dolní Moravě" realizovaného za podpory Evropské unie a Programu rozvoje venkova ČR.

POZVANKA V PDF

 

zdaplogoleader lista

Tisk

Tréninková výzva - realizace


TRÉNINKOVÁ VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

na realizaci informačně - propagační, kulturně společenské akce pro děti a mládež,

v rámci projektu „Získávání dovedností, animace a provádění na Dolní Moravě", realizovaného v rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění, Programu rozvoje venkova ČR, Ministerstva zemědělství České republiky. Projekt je financován z prostředků Evropské unie.


 Celý text výzvy:     Tréninková výzva pro podání nabídky


Dokumentace průběhu Tréninkové výzvy:

Členové výběrové komise

Soupis obdržených nabídek

Soupis hodnocených nabídek a pořadí výběru

Pokyny pro podání Žádosti o platbu

 

 

 

zdaplogoleader lista

 

zdaplogoleader lista