Tisk

Pozvánka na zasedání Valné Hromady 29.3.2016


Výbor zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava si vás dovoluje pozvat na 15. zasedání Valné hromady, které se uskuteční v úterý 29. března 2016 v 17.00 hodin v prostorách sálu Kulturního domu v Josefově.

Program:

1.    Zahájení
2.    Zpráva o činnosti za uplynulé období
3.    Projednání žádostí o členství ve spolku
4.    Projednání Strategie CLLD MAS Dolní Morava
5.    Aktivity a projekty MAS pro rok 2016
6.    Financování MAS v roce 2016
7.    Členské příspěvky pro rok 2016
8.    Různé
9.    Závěr

 

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

 

 

Tisk

Pracovní skupiny zasedají... zúčastněte se !


Obsahem práce pracovních skupin je konečné posouzení výstupů analytické a strategické části strategie CLLD, kterou MAS Dolní Morava v současnosti dokončuje.

Pracovní skupiny zasedají v následujících termínech a to v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně (www.regioncentrum.cz)

11.2.2016 - PS Cestovní ruch a kultura
předseda: Ing. Pavel Novotný (Obec Čejkovice)
Účastníci:
FOTOGALERIE

15.2.2016 - PS Vzdělávání, školství a sociální oblast
předseda: Ing. Jarmil Adamec, Ph. D. (Obec Rohatec)
Účastníci:
FOTOGALERIE

18.2.2016 - PS Lidské zdroje, zaměstnanost a podnikání
předseda: František Tichý (Spolek pro zachování tradic a rozvoj, z.s.)
Účastníci:
FOTOGALERIE

23.2.2016 - PS Životní prostředí, zemědělství a lesnictví
předseda: Ing. Jaroslav Kreml  (Obec Lužice)
Účastníci:
FOTOGALERIE

25.2.2016 - PS Občanská vybavenost a infrastruktura
předseda: Ing. Eva Rajchmanová (Obec Dolní Bojanovice)
Účastníci:
FOTOGALERIE

Tisk

Zveme vás na zasedání Pracovních skupin


Dovolujeme si Vás pozvat na zasedání Pracovních skupin pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Obsahem práce pracovních skupin je konečné posouzení výstupů analytické a strategické části strategie CLLD, kterou MAS Dolní Morava v současnosti dokončuje.

Tématické Pracovní skupiny MAS Dolní Morava budou zasedat postupně v těchto termínech:

11.2.2016 - PS Cestovní ruch a kultura
předseda: Ing. Pavel Novotný (Obec Čejkovice)
POZVÁNKA

15.2.2016 - PS Vzdělávání, školství a sociální oblast
předseda: Ing. Jarmil Adamec, Ph. D. (Obec Rohatec)
POZVÁNKA

18.2.2016 - PS Lidské zdroje, zaměstnanost a podnikání
předseda: František Tichý (Spolek pro zachování tradic a rozvoj, z.s.)
POZVÁNKA

23.2.2016 - PS Životní prostředí, zemědělství a lesnictví
předseda: Ing. Jaroslav Kreml  (Obec Lužice)
POZVÁNKA

25.2.2016 - PS Občanská vybavenost a infrastruktura
předseda: Ing. Eva Rajchmanová (Obec Dolní Bojanovice)
POZVÁNKA


Je-li Vám blízké některé z těchto témat, rádi se s Vámi na zasedání Pracovní skupiny setkáme. Více v přiložených pozvánkách.

Našim cílem je zapojení co nejširší veřejnosti do procesu přípravy a tvorby nového strategického dokumentu.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte Ing. Blanku Přidalovou, tel. 605 103 644, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Najdete nás také na:

https://www.facebook.com/masdolnimorava/

 

(js)

 

Tisk

"MASka" Aktuálně č. 2/2016

Vznikající Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS Dolní Morava), stanovuje priority a oblasti rozvoje našeho regionu (Podluží a Hodonínsko). V této strategii budou také zapracovány a zohledněny potřeby a podněty získané od široké veřejnosti.

Pro zájemce máme připraveny jednoduché přehledy možných dotačních podpor (rozděleny podle typu žadatele), které bude moci naše MAS v následujících letech podporovat.

O zaslání těchto přehledu možných dotačních podpor můžete požádat na emailu:
  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Zároveň nabízíme všem zájemcům možnost širší spolupráce s naší MAS a to následujícím způsobem:

A)     máte-li zájem, můžete se stát přímo členem našeho spolku, a to jako zástupce veřejného (obce, DSO), soukromého (OSVČ, právnické osoby) či neziskového sektoru (NNO, zapsané spolky, o.p.s.), nebo přímo jako fyzická osoba.

B)      další možností je zapojit se do činnosti MAS alespoň jako člen „pracovní skupiny".  Je-li Vám tedy blízká některá z našich tematických oblastí (viz. dotazníkové šetření), rádi Vás uvidíme v některé z těchto již fungujících pracovních skupin:

1.  Občanská vybavenost a infrastruktura
2.  Lidské zdroje, zaměstnanost a podnikání
3.  Životní prostředí, zemědělství, lesnictví
4.  Vzdělávání, sociální oblast
5.  Cestovní ruch, kultura

Pracovní skupiny budou zasedat již tento měsíc (od 11.2.) !

Máte-li zájem o spolupráci kontaktujte Ing. Blanku Přidalovou
email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Najdete nás také na:

https://www.facebook.com/masdolnimorava/

 

Tisk

"MASka" aktuálně č. 1/2016

Místní akční skupina Dolní Morava v současné době dokončuje zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Součástí tohoto procesu je také veřejné ověření výstupů a informací pomocí probíhajícího dotazníkového šetření.

V této souvislosti bychom rádi informovali, že jako výstup z tohoto dotazníkového šetření, který bude zapracován do naší strategie, bude použit aktuální stav odpovědí v jednotlivých tématických dotaznících platný k datu 29.2.2016.

Toto šetření a také zpracovávaná strategie se týká všech aktivních subjektů (podnikatelé, neziskový sektor, samospráva, občané) v těchto 21 obcích: Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hrušky, Josefov, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Mutěnice, Nový Poddvorov, Prušánky, Rohatec, Starý Poddvorov, Terezín, Tvrdonice, Týnec

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. má rezervovanou finanční alokaci představující více než 90 mil. Kč.  Abychom o ně mohli požádat a přerozdělit tyto prostředky formou grantových výzev mezi podnikatele, neziskové organizace a obce v našem území, je nutné zpracovat kvalitní strategický dokument a tento předložit ke schválení centrálním orgánům (MMR, MZe, MŠMT).

Co proto můžete udělat VY?

Pokud jste se do našeho šetření zatím nezapojil(a), je nutné nejprve provést Vaši registraci.

Následně Vám zašleme email obsahující odkazy na celkem 7 krátkých (2-4 otázky) tematických dotazníků.

Pro registraci do tohoto šetření klikněte na následující   REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Po zaregistrování obdržíte dotazníky týkající se následujících témat:
1.    Občanská vybavenost a infrastruktura
2.    Vzdělávání a školství
3.    Sociální oblast
4.    Lidské zdroje, zaměstnanost a podnikání
5.    Cestovní ruch a kultura
6.    Životní prostředí
7.    Zemědělství a lesnictví

Výsledky celého šetření budou průběžně zveřejňovány na odkazu VYSLEDKY DOTAZOVANI

Chceme Vám předem poděkovat za Váš čas a spolupráci při dokončení velmi důležité části strategie, na jejímž základě také k Vám mohou prostřednictvím místní akční skupiny proudit evropské i národní finanční prostředky.

Tisk

Plesová sezóna na Podluží v plném proudu


Plesová sezóna v obcích Regionu Podluží je v plném proudu a tak vám přínášíme malou ochutnávku toho, co vás do konce ledna čeká.
A je na co se těšit !

Hned tuto sobotu 16.1. se můžete společensky pobavit v těchto obcích:

Dolní Bojanovice - Tradiční krojový ples
Josefov - Ples SDH pyžamový
Lanžhot - Krojový ples
Moravský Nová Ves - Farní ples
Prušánky - Krojový ples
Tvrdonice - Ples SDH

V pátek 22.1.2016 pak určitě zajeďte na Ples vinařů do Hrušek.

Hned následující den, tedy v sobotu 23.1., se můžete od 14 hod. rozehřát na Koštu ovocných pálenek a kysaného zelí v Mikulčicích a poté vás ještě v ten samý den čeká příslovečný "večerní maraton" společenského trávení vašeho volného času:

Kostice - II. ples sportovců
Ladná - Obecní ples
Lanžhot - Společenský ples města
Moravská Nová Ves - Ples Městyse
Moravský Žižkov - Krojový ples
Prušánky - Diskoples kuželkáři
Starý Poddvorov - Ples rodičů
Tvrdonice - Krojový ples
Týnec - Hasičský ples

Po malém oddechnutí pak v dalším týdnu nezapomeňte navštívit náš Ples Regionu Podluží, který se uskuteční v pátek 29.1. v Mikulčicích. Ve stejný den se vám nabízí také Retro ples v Dolních Bojanovicích, či Krojový ples SRPDŠ Tvrdonice v Kosticích.

Do svého plesového kalendáře si pak určitě poznamenejte i následující události:

sobota 30.1.
Moravská Nová Ves - Krojový ples
Prušánky - Společenský ples SRPDŠ
Starý Poddvorov - Obecní ples

neděle 31.1.
Moravský Žižkov - Dětský karneval

Tolik o plesové sezóně v období ledna 2016.
Podrobnější informace o všech akcích najdete v našem kalendáři kulturních akcí, nebo na stránkách příslušné obce.

(js)

Tisk

Štastné a veselé, a vše nejlepší do Nového roku !

pf2016 mas dm

Tisk

MAS Dolní Morava je standardizovaná !

Dne 15.12.2015 získala naše místní akční skupina OSVĚDČENÍ O SPLNĚNÍ STANDARDŮ MAS, tedy doklad o tom, že splňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020. Toto osvědčení bylo vydáno Ministerstvem zemědělství ČR a opravňuje naši MAS požádat o finanční podporu realizace a naplňování právě dokončovaného strategického dokumentu (SCLLD MAS Dolní Morava) z prostředků EU.

V rámci ČR bylo k 31.12.2015 standardizováno 174 MAS z celkového počtu 180 registrovaných.

Standardizace naší MAS byla diskutována již v roce 2014, přičemž samotný proces byl odstartován přípravou všech nutných podkladů a dokumentů počátkem roku 2015. V květnu pak bylo o provedení standardizace zažádáno. Následovalo cca půlroční období samotné kontroly a hodnocení naší MAS, završené právě získáním výše uvedeného osvědčení.

Dalším krokem, který nyní většinu místních akčních skupin v ČR čeká, je dokončení svých strategie komunitně vedeného místního rozvoje a jejich předání k posouzení a schválení na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Držme si tedy vzájemně palce!

Tisk

Na Martina chutnala vína všem

Svatý Martin ani letos nepřijel na bílém koni, nicméně alespoň přinesl skvělé počasí a atmosféru pro návštěvníky Svatomartinských slavností Dolní Moravy v Hodoníně. Ti mohli od 11 hodin ochutnat nová mladá vína od vinařů z Podluží a Hodonínska. Akci opět připravila Místní akční skupina Dolní Morava ve spolupráci s Městem Hodonín, KD Hodonín a regiony Podluží, Hodonínsko, Obce pro Baťův kanál.

FOTO ZDE

Jako i v loňském roce zahrnovala ochutnávka téměř 40 druhů vín z celkem 8 vinařství v regionu.

K ochutnání byla vybrána nová vína roku 2015 od těchto vinařů (řazeno dle abecedy):

Vinařství Tomáš Bařina (Starý Poddvorov)
Vinařství Plešingr (Rohatec)
Vinařství Zuzana Prátová (Josefov)
Víno Škrobák (Čejkovice)
Vinařství Ing. Richard Tichý (Hrušky)
Vinařství Trojanovi (Týnec)
Vinařství Veverka (Čejkovice)
Víno Rakvice s.r.o. Oldřicha Michlovského.

K Svatomartinským vínům si návštěvníci mohli dát "svatomartinské menu", tedy pečenou husu s bramborovým knedlíkem a červeným zelím.
Nechyběl také chléb se škvarkovou pomazánkou, moravská zelňačka, štrůdl nebo klasické domácí škvarky. Pro zahřátí byl také připraven "svařák".

Letos si na hodonínské Masarykovo náměstí přišlo vychutnat mladá vína mezi 11 a 21 hodinou téměř 600 návštěvníků. Doufáme, že u všech přítomných splnila vína ročníku 2015 jejich očekávání.

Těšíme se na Vaši podporu také v příštím roce.... tedy 11.11.2016.

Místní akční skupina Dolní Morava

Tisk

Pomozte zlepšit kvalitu života v obcích na Podluží a Hodonínsku !

Dne 27. října 2015 bylo zahájeno rozsáhlé dotazníkové šetření, jehož cílem je veřejně ověřit získané závěry a výstupy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolní Moravy (dále jen SCLLD MAS Dolní Moravy).

V této souvislosti bychom Vás chtěli informovat, že Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo první výzvu, do které mohou Místní akční skupiny v České republice podávat žádosti o podporu svých územních rozvojových strategií.

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. má rezervovanou finanční alokaci více než 90 mil. Kč.

Abychom o ně mohli požádat a přerozdělit tyto prostředky formou grantových výzev mezi podnikatele, neziskové organizace a obce v našem území, je nutné provést několik zásadních kroků.

Tím nejdůležitějším, bez čehož ani není možné finanční prostředky získat, je dokončení přípravy dokumentu SCLLD MAS Dolní Moravy, jejímž hlavním cílem je přispět ke zlepšení kvality života v obcích na Podluží a Hodonínsku.

Tato strategie se týká všech aktivních subjektů (podnikatelé, neziskový sektor, samospráva, občané) v těchto 21 obcích:

Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hrušky, Josefov, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Mutěnice, Nový Poddvorov, Prušánky, Rohatec, Starý Poddvorov, Terezín, Tvrdonice, Týnec

Chceme Vás tedy požádat o spolupráci při ověřování výstupů a závěrů této strategie, ke kterým jsme analýzou a hodnocením našeho území průběžně dospěli. Abychom společně ušetřili čas i finanční prostředky, které by jinak bylo nutno vynaložit na zajištění osobního dotazování, organizování kulatých stolů či dalších forem veřejného projednávání, připravili jsme pro Vás sedm krátkých dotazníků (2-4 otázky), kterými můžete anonymně vyjádřit Váš názor na dílčí výstupy strategie rozvoje našeho území.

Pro registraci do tohoto šetření klikněte na následující   REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Po zaregistrování obdržíte dotazníky týkající se následujících témat:
1.    Občanská vybavenost a infrastruktura
2.    Vzdělávání a školství
3.    Sociální oblast

4.    Lidské zdroje, zaměstnanost a podnikání
5.    Cestovní ruch a kultura
6.    Životní prostředí
7.    Zemědělství a lesnictví


Výsledky celého šetření budou průběžně zveřejňovány na odkazu VYSLEDKY DOTAZOVANI


Chceme Vám předem poděkovat za Váš čas a spolupráci při dokončení velmi důležité části strategie, na jejímž základě mohou žadatelům z našich obcí proudit evropské i národní finanční prostředky.

za realizační tým MAS Dolní Morava
Ing. Josef Smetana, předseda spolku

 

 

zdaplogoleader lista