Tisk

Členská schůze Region Podluží + podklady

Tisk

MAS Dolní Morava rozdělila 4 miliony korun !!!!

LEADER ČR 2008 dokončen !!!
Dne 20.12.2008 byla ukončena realizace pěti vybraných projektů realizovaných v rámci programu LEADER ČR 2008 Ministerstva zemědělství ČR. Podle předpokladu, musely být všechny projekty zrealizovány ve velmi krátkém období necelého měsíce. V rámci realizace byly pořízeny dva traktory pro soukromé využití v komunálních službách, rekonstruována místní historická budova v Lužicích (Starý kvartýr), dále vybudováno nové víceúčelové hřiště s dětským koutkem v obci Rohatec a vybudován penzion v Dolních Bojanovicích. Celkem bylo proinvestováno více než 6,5 mil. Kč z toho celková dotace programu LEADER činila  4 mil. Kč. V současné době probíhá vyúčtování a závěrečné kontroly zrealizovaných záměrů. V případě, že MZe ČR otevře výzvu v roce 2009, management MAS je připraven znovu o podporu požádat. Z tohoto důvodu oznamujeme všem případným zájemcům o realizaci projektů na bázi místních partnerství, ale i o realizaci svých podnikatelských záměrů, že mohou tyto své záměry připravovat a zároveň s námi s dostatečným předstihem konzultovat, tak aby se předešlo pozdějším možným komplikacím, zejména vzhledem k časové a administrativní náročnosti realizace zamýšlených projektů.
Tisk

Oznámení výzvy LEADER ČR 2008

Dne 6.10.2008 zve­řejnila Místní akční skupina Dolní Morava výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů v rámci programu LEADER ČR 2008 realizovaného Ministerstvem Zemědělství ČR. Žadatelé z řad drobných, malých i středních podnikatel, neziskových organizací a obcí mohou předkládat své projektové záměry na předepsaných formulářích kanceláři MAS na městském úřadu v Lanžhotě do pondělí 27.10.2008 s u­závěrkou ve 12.00 hod.

V rámci výzvy bude podpořeno 5 prioritních projektů, které se mohou týkat vybudování malokapacitního ubytovacího a stravovacího zařízení, vybudování zařízení pro volný čas, dále obnovy a zhodnocení kulturního dědictví venkova, zlepšení vzhledu obcí, údržby a obnovy intravilánu a extravilánu a pořízení strojů a zařízení pro údržbu a ochranu kulturní krajiny a přírodního bohatství. Mezi projekty bude v rámci této výzvy rozděleno téměř 4 mil. Kč. Podrobné informace jsou dostupné na webových stránkách MAS i mikroregionů, dále na obecních úřadech členských obcí a na kontaktním místě v Lanžhotě a v Hodoníně.

Pro technické problémy si zájemci mohou všechny podklady stáhnout na webu Mr. Hodonínska.

Tisk

MAS uspěla v programu LEADER ČR 2008

Zasedání Hodnotitelské komise programu LEADER ČR 2008 se uskutečnilo dne 26. srpna 2008. Hodnotitelská komise MZe doporučila ministrovi zemědělství k financování i naši MAS Dolní Morava. V našem území působnosti tak budeme mít k dispozici přes 4 mil. Kč k rozdělení mezi jednotlivé projekty žadatel z řad NNO, obcí a podnikatelských subjektů.

Celkem bude podpořeno 5 projektů. Vyhlášení výzvy předpokládáme na přelomu září a října. Projekty však musí jednotlivý zájemci zrealizovat ještě v tomto roce a ukončit nejpozději k 12.12.2008.

Tisk

Pozvánka na veřejnou schůzi

MAS Dolní Morava zve zástupce veřejnosti, podnikatel, obcí a neziskového sektoru na celoregionální veřejné zasedání členské schůze Místní akční skupina Dolní Morava zve zástupce veřejnosti, podnikatel, obcí a neziskového sektoru na první veřejné celoregionální zasedání členské schůze. Cílem setkání je dopracování společné koncepce podpory zemědělství, vinařství, kultury, turistiky a dalšího rozvoje území MAS Dolní Morava metodou Leader v následujícím programovacím období.

Setkání se uskuteční dne 4.12.2007 v 17.00 v sále Obecního domu v Dolních Bojanovicích. Realizace celoregionálního setkání je spolufinancována z prostředků Jihomoravského kraje.

zdaplogoleader lista